Reporter

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson är tidigare reporter på Dagen, med särskild inriktning på utrikesfrågor.

08-619 24 00