Anders Piltz
Krönikör på Kultur

Anders Piltz

Anders Piltz är författare, psalmdiktare och översättare. Han är katolsk präst, teolog, idéhistoriker och professor i latin vid Lunds universitet och medverkar regelbundet som krönikör på Dagens kultursidor.

08-619 24 00