Anglikanska kyrkan undvek storsplittring

Men den liberala grenen i USA "straffas" för sin generösa hållning gentemot homosexuella.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!