Anglikanska kyrkan undvek storsplittring

Men den liberala grenen i USA "straffas" för sin generösa hållning gentemot homosexuella.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller