Anklagelserna mot Love and Hope: ”Verkar vara smutskastning”

En rad anklagelser har riktats mot hjälporganisationen Love and Hope i sociala medier senaste månaden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera att den här artikeln publicerades den 7 april 2017. På grund av sökningar och delningar i sociala medier kan den dyka upp i Dagens Mest lästa-lista.
 

En rad anklagelser har riktats mot hjälporganisationen Love and Hope i sociala medier under mars och april. Utifrån anklagelserna har Svensk Insamlingskontroll ställt frågor till organisationen.

Och så här långt uppfyller Love and Hope kraven som ställs för att ha ett kvalitetsstämplat 90-insamlingskonto, enligt Svensk Insamlingskontroll.

– Vi har följt vad som sägs på nätet, och ställt ett antal frågor. Utifrån det vi har fått del av så här långt uppfyller Love and Hope sina skyldigheter. Men vi håller självklart dem under uppsikt och kommer att ställa nya frågor när det är dags för den ekonomiska redovisningen för 2016, den 31 maj. Då har vi ytterligare något att granska kring hur insamlade medel har använts, säger Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll till Dagen.

Stor mängd anklagelser från privatperson

Sedan slutet av februari har Love and Hope fått ta emot en stor mängd av anklagelser i sociala medier, främst pådrivet av en privatperson här i Sverige med kontakter i Nepal, och med en stor mängd påhejare på nätet.

"Bott på lyxhotell och döljer agenda"

Anklagelserna har bland annat handlat om att Love and Hope skulle försökt dölja att de i grunden är en kristen organisation – samt att de skulle starta bibelskolor för barnen. Vidare att flickorna de hjälper inte alls skulle vara prostituerade - att Love and Hopes anställda rest i business class, bott på lyxhotell samt att de skulle ha försökt dölja att de faktisktn jobbat med en lokal partner på plats i Nepal men framställt det som att de drivit barnhem helt i egen regi.

90-kontot är granskat

Dagen har kontaktat Svensk Insamlingskontroll, som står som garant för det så kallade 90-kontot, för att höra hur de ser på hjälp­organisationen. Love and Hope är sedan ett år tillbaka, mars 2016, godkända för ett kvalitetsstämplat 90-konto för insamlingsändamål.

– Vi har fått svar på de frågor vi ställer. Mycket av det som sägs i sociala medier verkar vara lösa påståenden och liknar smutskastning, säger kanslichef Lena Hörnblad till Dagen.

Flugit i business class

Flygresorna det talas om i business class sponsras av ett företag på grund av att Love and Hopes grundare Mikael Alfvén har nackproblem efter en olycka, enligt den förklaring Love and Hope lämnat på Facebook, och som Svensk Insamlingskontroll även tagit del av. Kvitton på ”lyxhotell”, som visats upp i sociala medier, verkar inte ha förekommit ”i någon större omfattning”, säger Lena Hörnblad.

Inga regler för insamlade pengar

Enligt Love and Hope är det fråga om en uppgradering av ett hotellrum vid ett tillfälle, betalt av annat än insamlade medel.

– Vi har inte några regler för i vilken klass man får flyga, eller vilka hotell man får bo på. Men alla organisationer måste inse att de måste hålla sig inom måttfulla gränser om de ska klara våra nyckeltal: minst 75 procent till ändamålet och högst 25 procent till administration.

Förnekar att de startat bibelskolor

I Love and Hopes ändamåls­paragraf uppges att det är ”en icke-vinstdrivande insamlingsorganisation på kristen värdegrund”, uppger Lena Hörnblad vidare. Hon tycker därför inte alls att organisationen bedriver verksamhet som är i strid mot deras ändamål. Love and Hope själva förnekar att de skulle ha startat bibelskolor för flickor som räddats från sexslaveri.

– Många organisationer samlar in pengar i Sverige och ger till en mottagande organisation som exempelvis bedriver en barnby på plats i mottagarlandet. Det är inte ovanligt att den svenska organisationen ändå talar om det som ”sina barnbyar”.

– Och de uppger att de har haft personal på plats. Det är något som vi kommer att undersöka närmare.

Den privatperson som skrivit anklagelser på sociala medier har ännu inte hört av sig direkt till Svensk Insamlingskontroll, säger Lena Hörnblad.

Fakta:

Fakta: Love and Hope drog in stöd

Dagen har tidigare berättat om hur Love and Hope (tidigare Love Nepal) i november avbröt samarbetet med den lokala partner­organisationen Lighthouse Foundation Nepal. Organisationen driver barnhem, skolor och arbete mot barnsexslaveri.

Orsaken till det indragna stödet är att Love and Hope anklagar Lighthouse Foundation Nepal för korruption och maktmissbruk, något som lokala myndigheter i Nepal har tillbakavisat.