Chef digitala medier

Ann Jonsson

Ann Jonsson är mångårig medarbetare på Dagen och är nu chef för tidningens digitala medier och utveckling. Hon ingår i redaktionsledningen och företagsledningen för Dagen. Hon är också ansvarig för företagets kundtidningar, design och redaktionell marknadsföring.

08-619 24 65