11 maj 2021

En tidning på kristen grundAnnons

Barnslavar räddas från grustagen

Majoriteten av barnen som jobbade i grustagen har börjat gå i skolan.

– Att jobba i grustag är tungt, men vi har inget val. Ibland skickar vi barnen till skolan men ibland måste vi ha dem med i grustaget för att hjälpa oss, säger Amenti Akoele. Hon bor i byn Lakata i Togo i Västafrika där befolkningen försörjer sig på att samla stenar och grus. Ett slavliknande jobb som även drabbar de minsta.

40 miljoner människor världen över sitter idag fast i någon form av modernt slaveri, tio miljoner av dem är barn. I Togo uppskattar man att mer än 20 procent av de som arbetar är barn mellan 5-17 år. I byn Lakata har man länge försörjt sig genom att samla stenar och grus som sedan säljs vidare. Barnen är inte förskonade från det hårda arbetet och kan jobba upp till tolv timmar per dag i grustagen. Brist på mat har gjort att många barn tvingats överge skolan och istället jobba. De gräver gropar för hand som är så djupa som tio meter, därefter hackar de loss stenarna i groparna som de sedan bär i baljor på huvudet som kan väga upp till 60 kilo.

– De får huvudvärk, värk och sår på olika delar av kroppen. Kraniet som inte är starkt och färdigutvecklat plattas till av de tunga baljorna som de är tvungna att bära. Dessutom kan en del av grusväggen som de gräver i ramla ner över dem och i gropen där de gräver finns ormar och skorpioner, berättar Dotsé Komla Ahiave som är projektledare hos den lokala organisationen ODOS och jobbar i Lakata och byar runtomkring.      Biståndsorganisationen PMU stödjer organisationen ODOS arbete i Togo. De jobbar med att utbilda föräldrar om barns rättigheter och uppmuntrar dem att låta sina barn gå i skolan istället för att arbeta under de slavliknande förhållanden som råder i grustagen. Sedan arbetet började har de sett stor förändring. Idag vet föräldrarna att man inte har rätt att tvinga barn att utföra tungt arbete. Majoriteten av barnen i Lakata som tidigare jobbade i grustagen har börjat gå i skolan. Barnen har också själva förstått hur farligt arbetet är för dem och hur viktig skolan är för deras framtid.

– Tidigare tänkte vi att barnen hade ett ansvar att hjälpa oss. Nu har vi förstått att barn inte ska arbeta utan ska få utbildning och mat. Framför allt ska vi aldrig mer skicka våra barn till grustagen. Jag har drömmar för mina barn, att de ska få ett lyckligt liv. Jag hade velat bli lärare eller doktor, men det var inte möjligt. Jag hoppas det blir möjligt för ett av mina barn, säger Amélie Degbegnon. Genom kampanjen "No slaves" är PMU med och stöttar samarbetsorganisationer i Togo, Mauretanien, DR Kongo och Nepal som jobbar mot det moderna slaveriet. – Är du utnyttjad och kontrollerad av någon mot din vilja utan att kunna lämna situationen så är du förslavad. Det kan handla om sexhandel, tvångsarbete eller barnäktenskap, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren. Genom att utbilda föräldrar i barns rättigheter och ge mammor en alternativ sysselsättning, är PMU med och befriar barn från slaveri i Togo.

Text: Matilda Nyamai


Följ oss och vårt arbete i Togo!

www.pmu.se/noslaves

Instagram | Facebook | Linkedin