11 maj 2021

En tidning på kristen grundAnnons

Rop på hjälp från omvärlden

– Coronapandemin kommer bli en enorm humanitär tragedi som Afrika aldrig har skådat, säger Denis Mukwege.

Flera av PMU:s samarbetsländer och partners är drabbade av den globala coronapandemin. Som i alla kriser är det de allra fattigaste som drabbas hårdast. Det råder brist på mat, liksom vatten för att kunna sköta den grundläggande hygienen. Tvål och desinfektionsmedel är lyxvaror och kunskapen om hur man undviker spridning är bristfällig. PMU:s samarbetspartner jobbar i kontexter som är extra sårbara och ropar nu på hjälp för att motverka spridningen.

– Coronapandemin kommer att bli en enorm humanitär tragedi som Afrika aldrig har skådat. Vi är inte beredda att hantera den. När jag ser vad som har hänt i mer rustade och utvecklade länder fruktar jag för Afrika. Tusentals människor dör. Sjukhus saknar skyddsutrustning. Afrikanska länder är mindre utvecklade och fattigdomen är redan utbredd, säger Denis Mukwege.

Men det är inte bara hälsoaspekten och viruset som är ett stort hot. Olika länder påverkas på olika sätt, och hoten är många fler än att insjukna i covid-19. I Nepal och Bangladesh, som ännu inte har så många fall men har varit nedstängda sen veckor tillbaka, vittnar PMU:s partner om att fattiga familjer redan svälter för att de inte kan komma ut och få tag på mat. I Burundi finns ännu inget beslut om ett formellt utegångsförbud men det rapporteras om att människor hålls i tvångskarantän utan mat och vatten. I Mali och Burkina Faso har man utöver utegångsförbud stora utmaningar med säkerhetsläget som har förvärrats och på Panzisjukhuset i Kongo ser man effekterna av utegångsförbudet i form av ökat sexuellt våld. Därför är det extra viktigt att fortsätta stötta det arbete som utförs på SSV-avdelningen *.

– Självklart måste vi omfördela resurser och hjälpa våra samarbetspartner att motverka spridningen av viruset. Men vi måste också hålla blicken högt och orka fortsätta att jobba med de problem som kommer att drabba människor långsiktigt, till exempel hot om massvält, jämställdhetsutmaningen och en försvagad demokrati, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Ökat våld mot kvinnor, hot mot demokratin, brist på mat och ökad fattigdom är några områden som redan nu påverkas åt i den här krisen.

– En global kris kräver globala verktyg och vi måste fortsätta vara uthålliga och tillsammans hitta nya vägar att bekämpa fattigdomen, säger Niclas.

PMU har därför lagt om arbetet för att kunna möta behoven där de är som störst för att rädda liv och bidra till att våra samarbetspartner bättre kan hantera den utsatthet som sker i samband med spridningen av covid-19.

* Survivors of Sexual Violence

Text: Annelie Edsmyr


Ditt stöd behövs!

Swisha en gåva till 90 00 506 eller sätt in på PG 90 00 50-6, märk gåvan “covid-19”

Läs mer om de olika insatserna på pmu.se/insatscovid19

Följ vårt arbete på:

Instagram | Facebook | Linkedin