17 maj 2021

En tidning på kristen grundAnnons
1 av 3

Pandemin äter upp alla resurser

Brist på mat, ingen möjlighet att gå i skola och brist på vaccin mot olika sjukdomar är några av de konsekvenser som slagit till i många utvecklingsländer.

När vuxna drabbas av extrem fattigdom och möjligheten att försörja sig försvinner, då är det inte bara viruset som är ett hot mot barns säkerhet och utveckling. Det stora hotet för barn är konsekvenserna av pandemin. När ekonomiska förluster drabbar familjer är det allt fler flickor som gifts bort. Könsstympning, barnprostitution och tonårsgraviditeter ökar. Få barn drabbas direkt av smittan, ännu färre blir allvarligt sjuka. Men enligt Unicef kan så många som 6,7 miljoner barn hamna i allvarlig undernäring som en följd av covid-19.

Allt fler människor hamnar i akuta humanitära situationer och siffran på barn som lider av undernäring stiger lika snabbt.

En halv miljard människor är på väg att kastas in i fattigdom på grund av coronapandemin, där barnen drabbas värst. Redan före coronavirusets entré på världsarenan led 47 miljoner barn världen över av undervikt på grund av undernäring. Det betecknas som ett livshotande tillstånd. Nu riskerar antalet att öka till 54 miljoner.

Fattiga barn blir ännu fattigare. Hungriga barn blir ännu hungrigare. Och redan undernärda barn stryker med som en följd av pandemin, utan att ha haft en enda sjukdag i covid-19. På grund av coronapandemin är det ungefär 150 miljoner barn ytterligare som lever utan tillgång till hälsovård, utbildning, vatten och mat - livsnödvändiga förutsättningar.

På samhällsnivå hotar pandemin att suga åt sig det lilla som finns av sjukvårdsresurser i fattiga länder. Den positiva utvecklingen av minskad barnadödlighet och mödradödlighet riskerar att brytas. Kampanjer för livsviktiga vaccinationer sätts på vänt av tvingande ekonomiska skäl.

Arbete istället för skola

Många barn riskerar att tvingas arbeta istället för att gå tillbaka till skolan när samhällen öppnar upp. FLI, som är PMU:s partner, i Pakistan berättar om hur en av de största utmaningarna just nu är minskade medel till undervisning då mycket riktas om mot sjukvård.

– Pandemin har förändrat världsdynamiken. Vi ser minskade utbildningsmedel både från myndigheter och andra givare. Denna bidragsförflyttning påverkar tillgången på utbildning för barn både på landsbygden och i städerna, berättar Fazal Hadi som är projektkoordinator för FLI, i Pakistan.

Därför vill PMU rikta sin höstkampanj “Barnens rätt – vårt ansvar” till partner och projekt runt om i världen som arbetar aktivt för att hjälpa och stötta barn under den här svåra tiden.

– Vi kan inte tillåta oss själva att stå bredvid och se på när världen förändras i negativ riktning. Vi måste alla göra vad vi kan för de mest utsatta. Vi hör ju alla ihop, som del av en och samma mänsklighet. Nu måste vi visa att vi förstått detta. Tillsammans kan vi skapa hopp, och förändra både den akuta situationen och de långsiktiga förutsättningarna för världens barn, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

– Tillsammans kan vi se till att fler barn får tillgång till skola, hälsovård, mat och vatten, säger han.


Ditt stöd behövs!

Swisha en gåva till 90 00 506 eller sätt in på PG 90 00 50-6, märk gåvan “Barnens rätt Dagen”.