07 maj 2021

En tidning på kristen grundAnnons

Compassion befriar barn från fattigdom i Jesu namn

Vi tror att människor kan bli helt förvandlade på djupet då det sker från insidan och ut. Det är därför vi lär barnen att Gud älskar dem villkorslöst. Det ger dem en extra och nödvändig styrka i sin strävan ut ur fattigdomen.

Fadderprogrammets huvudsakliga fokus är på varje enskilt barn som lever i extrem fattigdom eftersom de är de mest utsatta och sårbara. Vi säger att vi arbetar holistiskt. Det innebär att vi ombesörjer mer än bara de ekonomiska och fysiska behoven. Vi ser till hela barnet och alla dess behov.

Livet är ju så mycket mer än bara hälsa och ekonomi. Vi vill också lära barnen att de är viktiga och älskade. Att det finns en Gud som älskar dem, har en plan för dem och att de har samma värde som alla andra även om de lever i fattigdom. Att fungera i grupp och delta i aktiviteter med andra barn är också viktigt för barnets framtid.


Vill du också bli fadder?

Swisha 310 kr till 900 36 41, märk din gåva “Fadder”.