17 september 2021

En tidning på kristen grundSponsored Content

1 av 2

Carin och Roland kämpar för kvinnors rätt till säkra förlossningar

En trygg förlossning kostar 50 kronor – pengar de flesta i Kibiti, Tanzania, inte har. Roland och Carin Boij från Jönköping har sett konsekvenserna av dålig mödravård, men vet också vilken enorm skillnad även begränsade insatser kan göra i människors liv i ett fattigt land som Tanzania.

I landsortsregionen Kibiti i östra Tanzania arbetar PMU sedan ett år tillbaka med ett speciellt projekt som syftar till att minska mödra- och spädbarnsdödlighet i samband med förlossningar. I arbetet ingår att verka för att öka pappornas engagemang för och delaktighet i sina barn, men också att öka förståelsen för vilken viktig roll papporna har i att stötta sin familj genom allt vad en förlossning innebär – både före och efter en födsel.

Roland och Carin Boij har arbetat som läkare och barnmorska i regionen under många år och känner platsen väl. Sedan 2007 har de pendlat mellan sitt hem i Jönköping och Mchukwi Mission Hospital och har under denna tid fått se antalet förlossningar på sjukhuset fördubblas. Delvis beror detta på att komplicerade förlossningar i ökande grad remitteras till sjukhuset från andra delar i regionen. Sjukhuset i Mchukwi är i ständig utveckling, mycket tack vare utbildning och hjälp från bland annat Sverige.

- Vi har infört ultraljud som en integrerad del av både mödravård och förlossningsvård. I dagarna står en ny förlossnings- och neonatalavdelning klar på sjukhuset som tillkommit genom stöd från flera församlingar, privatpersoner och secondhand i Sverige, säger Roland.

Han berättar hur en av sjukhusets läkare just har påbörjat en specialistutbildning i obstetrik och gynekologi. Det har även startats en sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i anslutning till sjukhuset, samt öppnats ett mödrahem, där blivande mammor kan få vård och omsorg i väntan på sin förlossning.

- Många höggravida kvinnor har en lång väg att ta sig för att komma fram till sjukhuset. Tack vare mödrahemmet som vi byggt har de en plats att bo på innan förlossningen kommer igång. Det gör att gravida som bor långt från sjukhuset nu har möjlighet att hinna fram i tid, säger Carin.

En förlossning i Kibiti kostar ungefär 15 000 tanzaniska shillings, vilket motsvarar lite drygt 50 svenska kronor. Det är pengar som de flesta familjer i Tanzania inte har. Skulle det tillstöta komplikationer och bli aktuellt med kejsarsnitt, är priset det dubbla.

– För oss här hemma i Sverige är det en struntsumma, men för en familj i Tanzania är detta en stor omkostnad som många har svårt att betala, säger Roland.

Roland berättar att flera av hans vänner hemma i Sverige gjort insamlingar till förmån för arbetet för kvinnor i Kibiti i samband med olika högtidsdagar. Pengarna har bidragit till konkret hjälp för människorna i området.

– Det är ibland svårt för oss att förstå vilken skillnad en liten summa gör för människors liv på en plats som Kibiti. Vi har många gånger konstaterat hur lika vi är varandra när det gäller drömmar om ett bra liv. Både för oss och dem handlar det om en längtan efter god hälsa, ett tryggt boende och om att vara omgiven av en familj man älskar. Skillnaden är framför allt resurserna, eftersom vi från Sverige har så oerhört mycket mer.

En annan skillnad mellan livet i Tanzania och Sverige handlar om just förlossningsvården, och om hur nyförlösta kvinnor tas om hand. De flesta gravida kvinnor i Tanzania är redan mödrar och har flera barn som väntar på att mamma ska komma hem igen och ta hand om dem. Männen är generellt sett dåliga på detta och mor- och farföräldrar har inte alltid den kraft som krävs för att kliva in och ta hand om de hemmavarande barnen. Detta blir framför allt ett problem när ett barn föds för tidigt, eftersom kvinnorna oftast inte kan stanna på sjukhuset trots att de skulle behöva det. Även om mödradödligheten i Tanzania i dag ligger på en låg nivå är spädbarnsdödlighet fortfarande ett stort problem. Många har varit med om att en närståendes barn dött under graviditeten eller som spädbarn.

– På samma sätt som vi i Sverige sörjer våra barn, gör dessa kvinnor det. Men på något sätt är döden här en del av livet. Om en mamma dör blir det däremot katastrof för de överlevande barnen, eftersom de har svårt att klara sig utan sin mamma, säger Roland.

Att öka förståelsen för att barn inte bara är kvinnans angelägenhet utan också mannens, är en viktig del av det projekt som PMU arbetar med i området. Att inkludera männen i vad som sker kring en graviditet och runt en förlossning påverkar hela familjesituationen. Männen som kommer i kontakt med projektet tillägnar sig ny kunskap, bland annat om hur man kan planera för ekonomin framåt redan i ett inledande stadie av graviditeten. Mäns ökade engagemang för kvinnors graviditeter i området har varit förvånande stort. Från att inga pappor tidigare varit delaktiga under en kvinnas förlossning uppger nu 50 procent av de tillfrågade männen i en undersökning som gjorts i området, att de önskar delta vid sina barns födsel.

Roland och Carin är efter alla sina år i fält fortfarande fascinerade över den styrka som folket här uppvisar genom att hantera livets alla situationer. De berättar om dagen då det till sjukhuset kom in en kvinna i övre tonåren med akuta buksmärtor och spänd, ömmande mage. Hon togs direkt till operation där buken öppnas. Hon hade då mer än en liter blod i buken på grund av ett brustet utomkvedshavandeskap. Hon återhämtade sig bra efter operation och blodtransfusion. När Carin dagen efter frågade hur hon kom till sjukhuset, då hon bodde ett par mil bort, berättade hon att hennes man skjutsat henne på cykel.

– Det är fantastiskt vad människor kan klara av, säger Carin.

Efter en tid i Sverige på grund av pandemin planerar Carin och Roland, så fort det blir möjligt, att återvända till Tanzania för att som nyblivna pensionärer fortsätta arbeta i området runt Kibiti.

– Vad vi hoppas är människor här i Sverige ska förstå vilka påtagliga effekter även begränsade insatser kan få för människors liv i ett fattigt land som Tanzania. Det som knappast räcker till någonting hemma i Sverige kan göra underverk där och ibland vara skillnaden mellan liv och död säger Roland.

Text: Hanna Westh

Vill du stötta PMU:s arbete?

Bli månadsgivare på pmu.se eller swisha till 900 05 06. Märk gåvan “förlossning”.