17 september 2021

En tidning på kristen grundSponsored Content

1 av 3

Situationen allt svårare för Rysslands kristna

Myndigheterna begränsar de evangeliskt kristnas möjligheter att samlas till gudstjänst och bedriva mission, men kristen litteratur bidrar trots begränsningarna till tillväxt.

Det finns många anledningar för Rysslands befolkning att känna oro. Liksom i stora delar av världen skördar coronapandemin fortfarande dödsoffer och det vardagliga livet är kringskuret. Rysslands krig mot Ukraina är inne på sitt åttonde år och än är inget slut på konflikten i sikte. Och som ett led i att tysta oppositionella har myndigheterna den senaste tiden dessutom ytterligare begränsat befolkningens fri- och rättigheter. Duman, det ryska parlamentets underhus, antog en lag som förbjuder all undervisning som saknar statligt tillstånd, vilket innebär att alla utbildningsaktiviteter, till och med sådana som visar hur man reparerar en bil eller ordnar en musiklektion, är förbjudna.

Detta påverkar också de kristna i landet. Möjligheterna att bedriva undervisning är begränsade, liksom missionsarbete och stora kampanjer.

Men de troende låter sig inte nedslås, trots motgångar. Om en väg stängs, hittar de en annan. Och i denna tid av begränsningar har den tryckta litteraturen, undervisningslitteratur och biblar, fått förnyad betydelse.

Missionsorganisationen MedieMission International har tydligt märkt av att suget efter kristen litteratur ökat bland Rysslands troende.

– När politiska beslut eller viruspandemin sätter stopp för stora kampanjer, möten och annan församlingsverksamhet når det tryckta mediet fortfarande fram, säger Hannu Haukka, verksamhetsledare för MedieMission International.

– Den senaste tiden har vi tryckt och distribuerat hundratusentals exemplar av biblar, Nya testamenten och kampanjlitteratur i landet. En församling i Sibirien delade ut litteraturen de fått från oss bland befolkningen och nyligen fick vi höra att de startat 65 nya församlingsgrupper i sin region utifrån detta arbete.

“Vi har fått en hel lastbil med litteratur. Böckerna kan förändra liv, och når människor som aldrig tidigare har fått höra om Jesus Kristus. De är en gåva från Gud till oss och vi tar emot dem med tacksamhet.”

Tacket är riktat till MedieMission International från en kristen man från Tjeljabinsk, en stad med 1,2 miljoner invånare vid ryska Uralbergen, norr om Kazakstan. Också här påverkas församlingen av restriktionerna, men tack vare litteraturen de fått kommer de kunna fortsätta sprida evangelium.

Ryssland pastorer i grupp.

– Hälsningar likt denna har kommit till oss från församlingar i byar och städer över hela Ryssland. De visar en oerhörd tacksamhet för den litteratur vi ger dem, och de gör allt de kan för att sprida Guds Ord, trots myndigheternas begränsningar.

– Vi fortsätter oavbrutet vårt arbete med att utrusta församlingarna i Ryssland, säger Hannu Haukka.

Från staden Ulan Ude som ligger långt österut i Ryssland, ända borta vid Mongoliet, kom en annan hälsning:

“Människor bor på så olika platser och har så olika förhållanden. För att vi ska nå alla människor måste vi gå ut ur vår komfortzon. Med Guds hjälp går vi till de mest avlägsna platserna och når folket där.”

Också till Ulan Ude har MedieMission Internationals tryckta litteratur nått, och bidrar till att Guds rike växer.

MedieMission International använder sig av lokala ryska tryckerier för sina böcker. Det bidrar till lägre kostnader för tryck, men gör det också enklare att leverera litteraturen till de hundratals evangeliska församlingar man samarbetar med.

– Arbetet som vi gör tillsammans med de lokala ryska kristna, och tillsammans med våra trogna understödjare som gör allt detta möjligt, bär god frukt. Det är fint att i denna speciella tid få arbeta tillsammans på det här sättet, säger Hannu Haukka.

Trots pandemirestriktioner, krigslarm och ryska myndigheters begränsningar fortsätter de troende att sprida Guds Ord i detta världens till ytan största land. Och Ordet bär frukt – det skingrar oro, föder hopp och tro på Gud.

Ytterligare exempel på hälsningar som kommit från kristna syskon i Ryssland:

“Jag är övertygad om att de här Nya testamentena är ett Ordets utsäde som kan bli en början på ett nytt liv i Gud. Tack så mycket, Gud välsigne er.”

Från staden Aramil, norr om Kazakstan

“Jag bor i staden Bratsk i Sibirien, och är med i församlingen Livets träd. Vi fick tusen exemplar av Nya testamentet. Stort tack till alla vänner som välsignar vår församling på detta sätt! Tack vare er kan vi nu förkunna evangeliet i Bratsk med hjälp av dessa böcker, inte bara med visitkort! Vi tackar Hannu och alla som bidragit till denna gåva till oss. Tack än en gång.”

Från staden Bratsk, i Sibirien

“Varma hälsningar till alla kära bröder och systrar. Jag vill tacka er för att ni låter trycka upp och sända oss dessa fina Nya testamenten. Tack vare dem har vi nu betydligt större möjligheter att förkunna Guds ord. Genom dem ger vi människor en möjlighet att läsa Bibeln, och genom att studera den blir de uppmuntrade. De får svar på sina livsfrågor och blir välsignade. Gud välsigne er.”

Från staden Altaj, norr om Kazakstan

Stöd vårt arbete med en gåva:

SMS till 72980, skriv MMI500 för 500 kr i gåva

Swish 123 45 488 22 | Pg 900 307-0