Annons

Vi kommer jobba järnet för en kyrka som är kyrka på riktigt

Kyrkan växer när vi lyfter fram och pekar på Jesus.

Vi lever i en utmanande och spännande tid då Kristi Kyrka växer så det knakar i många delar av världen. Detta gäller inte minst i länder där kristna förföljs, motarbetas och marginaliseras just för sin tro på att Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

Återkommande kännetecken hos växande församlingar är ett starkt fokus på Jesus, att gudstjänsten får stå i centrum, att det finns en levande diakoni och en tilltro till Bibeln som Guds Ord.

I ljuset av detta ser Frimodig kyrka mycket positivt på initiativ som “Nya sätt att vara kyrka” som på ett dynamiskt och kreativt sätt vill hjälpa lokalförsamlingen att nå ut till allt fler.

Vi tror att Svenska kyrkan om igen och allt mer behöver lyfta fram och peka på Bibelns stjärna – Jesus Kristus!

HANS WEICHBRODT präst, inspiratör Oasrörelsen, ledamot i kyrkomötet för Frimodig kyrka


Det är viktigt att vår tids bidrag till den liturgiska sången tas tillvara.

Genom musiken prisar skapelsen Gud i varje stund. Strävan efter musikalisk skönhet är ett sätt att gestalta skapelsens härlighet, och så ära Gud. Kyrkan stämmer frimodigt in i lovsången som förenar kristna i alla tider med den himmelska sången inför Guds tron.

Musiken kan lära och vägleda människor, inspirera och trösta – inte som ett underordnat redskap utan i kraft av sitt eget värde. Ända sedan änglarna prisade Kristi födelse har Kyrkan förvaltat sin musikaliska tradition – en tradition med himmelskt påbrå.

Varje tidsepok bidrar med ny musik i olika genrer men med den kristna traditionen som gemensam källa.

Men i den senaste handboksrevisionen har Svenska kyrkan misslyckats med både uppgiften att bearbeta befintlig musik och att mejsla ut vad som är vår tids viktigaste bidrag till den liturgiska sången. Ett sådant misslyckande får inte ske på nytt.

Frimodig kyrka vill att revisioner av Svenska kyrkans psalmbok och handbok ska ske transparent och med erkänd musikalisk expertis.

GUSTAV NATT OCH DAG organist och sångare, ersättare riksstyrelsen Frimodig kyrka