05 december 2021

En tidning på kristen grundAnnons

Rösta i solidaritet

Använda din rösträtt i kyrkovalet för en Svenska kyrkan styrd av personer med en tro

Som engagerad i en frikyrkoförsamling kan det stundande kyrkovalet kännas som något som angår andra än du själv! För många av oss som har vår identitet i den pentekostala och baptistiska traditionen präglas vår relation till Sveriges största samfund, den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan av en känsla av främlingskap. Deras sakramentsförvaltning och liturgiska gudstjänstform upplevs mest som gammalmodig.

Jag menar: Kom igen, var är rökmaskinerna, lovsångsteamet och synthmattan som effektfullt läggs på evangelistens stegrande proklamation över hur Gud steg ned i köttet, lät sig plågas och dödas för att vi skulle kunna leva i försoning med honom och varandra? Du upplever kanske prästens lågmälda reflektion över hur naturen vittnar om Guds skönhet som lite ljummen och ett uttryck för Kyrkans inre sekularisering.

Du känner dig hemma i ett sammanhang där du varje söndag påminns om att Löftet även gäller dig, att Du är friköpt och tvättad ren i lammets blod. Du vill försäkras om att inga onda andemakter har rätten att ta makten över ditt liv, då du I Jesu namn – är friköpt från syndens makter.

Det är helt i sin ordning. Jag är som du.

Samtidigt tror jag att Svenska kyrkan har en viktig funktion och del av helheten. Jag tror att hennes förmåga att gestalta en Gud med låga trösklar, högt i tak och långt till dörren. Jag tror på hennes förmåga att vara en plats dit människor som blivit sårade och skadade i våra karismatiska miljöer kan finna en plats för vila och frid. En plats där Gud kan få verka i tystnaden och stillheten. En plats där anden kan få beröra människor även utan hjälp av rökmaskinen, lovsångsteamet och synthmattan.

[För] Om Jesus inte uppstått, är den kristna tron meningslös.

—  Paulus


Jag vill därför uppmana dig som valt att fortsätta betala kyrkoskatt att använda din rösträtt i kyrkovalet i solidaritet med dem som önskar se Svenska kyrkan styrd av personer med en tro som påminner om vår. Kandidater som tror på Jesus fysiska uppståndelse, att Jesus är den enda vägen till Gud och att Bibeln är Guds vilja uppenbarad till församlingen. Dessa krafter behöver nu ditt stöd!

Lägg därför gärna din röst på Elisabeth Sandlund, styrelseledamot i St:a Clara EFS-förening, eller någon annan av Frimodig kyrkas kandidater som du känner förtroende för.

Det kommer jag att göra!

P-O FLODSTRÖM opinionsbildare och programledare Kristna Dejtingpodden