Annons
Moske

Synen på Koranen håller på att förändras

Muslimer hävdar att Koranen är oförändrad och finns nedskriven på lertavlor i himlen. Men paradoxalt nog finns det 30 officiella versioner av Koranen, med många inbördes skillnader, att tillgå i dag. Nu börjar Koranens trovärdighet ifrågasättas av allt fler, vilket fått till följd att många muslimer lämnar sin tro.

I juni 2020 hölls ett samtal mellan två inflytelserika muslimska företrädare: den lärde akademikern Dr. Yasir Qadhi och populärdebattören Muhammed Hijab. Debattören frågade Dr. Qadhi: “Vilken av de olika koranerna är den rätta?”

Upprinnelsen till Hijabs fråga skulle kunna vara en händelse i en bokhandel några år tidigare, där en besökare ville köpa Koranen och fick frågan om vilken han ville ha. Det visade sig finnas totalt 30 olika officiella arabiska versioner av Koranen.

Av de 30 officiella koraner som finns i dag är den äldsta nedtecknad av Ibn Amir ad-Dimashqi (död 736 e. Kr.). Denna version är komplett med suror (kapitel). De olika koranerna är skrivna av 30 namngivna personer och ingen av dem är exakt likadan.

När man jämfört de två mest använda koranerna, Hafs och Warsh, har man funnit innehållsliga skillnader på mer än 5000 ställen. Dr. Bernie Power, Teologiska högskolan i Melbourne, har studerat 23 versioner av Koranen och funnit ytterligare drygt 88 000 skillnader.

Enligt islam är Uthmans version, som skrevs på Muhammeds dialekt quaraishi, den äldsta Koranen som sammanställts. Den sägs ha skrivits ner redan år 652 efter Kristus. Detta är anmärkningsvärt eftersom dialekter inte kunde skrivas ner på 600-talet utan först på 700-talet, på grund av att det på 600-talet ännu inte fanns vokaler i skriftspråket. Redan innan 600-talets slut dök nya koraner upp som innehöll olika antal suror. Varje koran var namngiven efter dess skribent. Ingen av dessa koraner finns kvar i dag.

Det är första gången i modern tid som en inflytelserik ledare inom islam offentligt ger uttryck för möjligheten att Koranen inte är oföränderlig.

Muslimer hävdar att Koranen inte är skapad utan finns evig på lertavlor i himlen (sura 85:22) och är oförändrad sedan den sammanställdes av Uthman år 652 (sura 10:15; 18:27).

När Dr. Qadhi offentligt säger att det finns “hål i narrativet”, alltså att det inte längre går att hävda att alla koraner är likadana och att han inte kan ta ställning till vilken av de 30 officiella versionerna som är den oförändrade Koranen, är det första gången i modern tid som en inflytelserik ledare inom islam offentligt ger uttryck för möjligheten att Koranen inte är oföränderlig.

Detta är ingen nyhet för akademiker, men för muslimer i allmänhet är det en fråga av stor vikt då de från unga år fått höra att Koranen är oförändrad. Eftersom Koranens oföränderlighet är ett av islams grundfundament har detta börjat leda till att muslimer nu lämnar sin tro.

Ljus i öster jobbar för att nå alla människor med budskapet om Jesus. På ett särskilt sätt arbetar vi för att ännu fler muslimer ska få upptäcka Jesu kärlek. Genom att stötta frimodiga lokala missionärer i områden som domineras av islam, samt genom att stötta olika översättningsprojekt där målet är att ge människor tillgång till Bibeln på sitt eget språk, ser vi hur ett flertal muslimer nås av evangeliet.


Låt fler människor få höra om Jesus

Med hjälp av din gåva kan ännu fler människor få höra om Jesus, på ett språk de förstår.

Swisha till 900 36 25, märk “Muslimmission”.