Annons
1 av 3

Tack vare getterna behöver hon inte gifta bort sina små döttrar

“Ett gott liv är när barnen går i skolan, du kan äta gott och dina kor och getter är på en trygg plats. Ett gott liv är när det är fred.” Det säger 35-åriga biodlaren Lokapel Nasia från nordvästra Kenya, som tidigare försörjde sin familj genom att stjäla boskap från grannfolket. Han är en av många vars liv har förvandlats sedan freden kommit till landet.

Under flera decennier har befolkningsgrupperna pokot och turkana levt i krig med varandra. Boskapsstölder som lett till våld och dödande har varit sätt att försörja familjen. Men nu har folkgrupperna lagt ned sina vapen. Freden är ännu färsk. De flesta slutade strida för bara ett och ett halvt år sedan.

För att göra freden hållbar har PMU:s lokala samarbetspartner bland annat hjälpt de båda folkgrupperna att hitta nya sätt att försörja sig. Grupper av både män och kvinnor har utbildats i grönsaksodling och i biodling för honungsproduktion. Några har fått hjälp att köpa getter och andra ansvarar för en nyinköpt majskvarn. Kvarnen maler mjöl som sedan kan säljas eller användas i det egna hushållet.

För att en varaktig och bestående fred ska vara möjlig är det också viktigt att engagera barnen. Därför arbetar PMU:s partner bland annat i skolorna med att starta fredsklubbar där barn från de tidigare fiendefolken umgås och lär sig samarbeta. Medan kriget pågick var sådana här samarbeten mellan folkgrupperna inte möjliga.

Strax innan freden slöts bedrev staten en lyckad avväpningskampanj som i kombination med det arbete som PMU:s partner bedriver bland folken, gjort freden möjlig.

Män tar aktivt ansvar för familjernas försörjning och har förstått värdet av att hålla barnen kvar i skolan. De barn som blivit föräldralösa till följd av konflikterna blir numera omhändertagna av andra vuxna och får ekonomiskt stöd av det egna bysamhället.

Även kvinnorna har fått hjälp att organisera sig och bidrar med inkomst till familjerna, vilket har ökat deras status i samhället.

Eftersom jag har en egen inkomst kan jag betala deras skolavgift.

—  Paulina Akadeli

– Nu behöver jag inte gifta bort mina flickor när de fortfarande är barn. Eftersom jag har en egen inkomst kan jag betala deras skolavgift, berättar Paulina Akadeli.

Hon är med i en bygrupp för lån och sparande som bland annat sköter en kvarn och föder upp getter. Paulina ser sina döttrars utbildning som en investering. Om hennes döttrar går i skolan kommer de i slutändan att kunna få anställning och då också kunna gifta sig med bättre män, menar hon.

En annan vars liv blivit förvandlat genom fredens intåg i samhället är småbarnspappan Lokapel Nasia. Han var själv bara 15 år när han blev krigare och började stjäla boskap för att försörja familjen. Men nu när det är fred och Lokapel har lärt sig arbeta med biodling, vill han något annat för sina egna barn.

Sexbarnsmamman Dinah Lotumale berättar även hon att hon fått nytt hopp om framtiden. Hon och barnen bodde tidigare gömda i skogen av rädsla för våld och hämndaktioner. Barnen blev ofta sjuka och det enda de åt var blod, kött, trädväxter och rötter.

I dag är Dinah med i ett jordbrukskooperativ där hon lärt sig bruka jorden och fått kunskap om hur man kan få grönsaker att växa efter säsong. Att man kan odla grönsaker själv kände hon inte till tidigare.

Freden och arbetet med jordbruket har förändrat hela Dinahs liv. Nu är familjen bofast i hus och har en gård som de tar hand om.

– I framtiden hoppas jag att alla mina barn ska utbilda sig och sedan komma tillbaka till oss och förändra vår livssituation, säger Dinah hoppfullt.

Folkgruppen turkana har tack vare PMU:s insatser och med stöd från en svensk församling fått hjälp att borra en brunn och bygga ett vattentorn där energin från solpaneler pumpar upp vattnet.

Vid ett besök i byn kommer en äldre kvinna glatt springandes med utsträckta armar. Hon och hennes familj – speciellt flickorna – behövde tidigare gå i timmar för att hämta rent vatten. Men tack vare vattenbrunnen finns mer tid till annat och möjligheten för barnen att stanna längre i skolan blir större när arbetsbördan hemma minskats.

– Livet har fått helt nya möjligheter, utbrister den äldre kvinnan i tacksamhet.


FAKTA: År av krig mellan pokot och turkana

PMU:s partner Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) har jobbat för fred mellan pokot och turkana i mer än sexton år. Konflikten mellan de två folkgrupperna pågick i flera decennier. Det var ofta pojkar mellan 10 och 25 år som stred. Folken stred över boskap och resurser som vatten och gräs. Mellan 2015–2016 lyckades man få till en tillfällig fred, men efter ett år blossade striderna upp igen. Nu har den nya freden varat ungefär ett och ett halvt år och FPFK har fått till flera lyckade insatser som talar för att freden kan bli hållbar. Turkanafolkgruppen består av 850 000 personer, medan pokot består av 560 000 personer.


Stötta PMU:s viktiga arbete

Swisha din gåva till 900 05 06. Märk gåvan “Barn”. Eller bli månadsgivare på pmu.se.