Annons
1 av 6

1500-talets megakändis vars livsgärning påverkar världen än i dag

Han var “bestsellerförfattaren”, tonsättaren och folkbildaren som med sin översättning av Nya testamentet till tyska påverkade inte bara kyrkolivet, utan också språket, undervisningen och samhällsutvecklingen. I år firas 500-årsjubileet av publiceringen av Martin Luthers översättning av den första tyska Bibeln.

Bibeln har genom historien påverkat samhällsstrukturer och därmed vanliga människors liv. På 1500-talet hade kung Gustav Vasa den svenska bibelöversättningen som underlag för politiska lösningar och moraliska diskussioner. Den svenska bibelöversättningen från 1541 bygger på Martin Luthers tyska bibelöversättning som färdigställdes 1534. Men redan 1522 trycktes Luthers översättning av Nya testamentet i den fantastiska upplagan av 3 000 exemplar, i staden Wittenberg.

De två tyska förbundsstaterna Thüringen och Sachsen-Anhalt, där reformationen började, ägnar ett helt år åt att högtidlighålla Martin Luthers översättning av Bibeln. Under mottot “Ordets makt” erbjuds många evenemang, inklusive specialutställningar i Lutherstadt Wittenberg och en stor jubileumsutställning på Wartburg i Eisenach.

Specialutställningen “Luther översätter – 500 år av Nya testamentet på Wartburg” ger besökaren en chans att uppleva Luthers översättningsarbete och hans förmåga till tolkning. Där betraktas hans översättningsprestation inte bara i ljuset av 1500-talet, utan jämförs också med dagens moderna översättningsarbete. Besökarna får i interaktiva stationer till exempel testa sina kunskaper om ungdomsspråk, gå till botten med dialektala sätt att tala, smaka på de bibliska språken, revidera texter och får på ett multimedialt sätt lära sig om språkens och översättningarnas utmaningar. Flertalet evenemang under året, som “bible tasting” med präster från hela världen och gospelkörer som uppträder, ger goda möjligheter att smaka på Bibelns innehåll. Den permanenta utställningen om Luthers liv och verk i Lutherhaus i Wittenberg innehåller bland annat en bibel från 1534, en psalmbok och andra viktiga skrifter. Utställningen är en guldgruva för den som vill se samlingar av Luthers verk.

Bibeln på folkets språk

Martin Luther levde sitt liv med Bibeln som ledstjärna, och viljan att göra Bibeln tillgänglig för allmänheten var en stor drivkraft. På bara tio veckor, medan han satt i skyddsarrest i borgen Wartburg, gjorde han sin översättning av Nya testamentet från latin till tyska.

Martin Luthers översättning av Bibeln spreds snabbt i Tyskland och vidare ut i Europa. Boktryckarkonsten var relativt nyupptäckt och möjliggjorde stora upplagor och snabb handläggning. Luther blev “bestsellerförfattaren” som vann berömmelse långt utanför Tyskland. Luther ville att Bibelns ord skulle spridas också bland vanligt folk, men det var få som hade råd att köpa en och läskunnigheten var låg. Luther utnyttjade därför boktryckarkonsten och skrev små lättlästa pamfletter som lästes upp, bland annat på marknader.

I staden Weimar finns, från den 4 juni, en utställning om Lucas Cranach den äldre och den yngre, samt deras verkstad. Cranachs är några av de mest produktiva i konsthistorien och de skapade tusentals bilder – fler än någon konstnär gjort före dem. Bland annat bildsatte de Luthers bibelutgåvor, vilket också gjorde att Luther tidigt kunde ge ut en bibel med många illustrationer för barn. Det fanns ingen konstform som de inte behärskade, och alla är representerade i utställningen: målningar och grafik, illustrerade böcker såväl som medaljer.

Lutherstadt Wittenberg, stadskyrkan St Marien.

Nydanande kyrkomusik

Luther tonsatte också texter ur Bibeln. Ibland lånade han musik från populära marknadsvisor. Den mest kända psalmen är “Vår Gud är oss en väldig borg” vars text är inspirerad av Psaltaren 46. Den evangeliska kyrkomusiken utvecklades och fick sin främsta uttolkare i Johann Sebastian Bach. Bachhausmuseet i Eisenach är tillägnat hans liv och musik. Att besöka stadskyrkan St Marien i Wittenberg är som att stiga in i Luthers värld. Det var i denna kyrka han predikade Guds ord och här sjöng församlingen hans evangeliska psalmer. Här finns också många tavlor som Lucas Cranach, både den äldre och den yngre, målat och som visar Bibelns berättelser i bilder.

Folkbildningsprojekt

För att kunna läsa Bibeln på egen hand behövde man kunna läsa, varför Luther kämpade för att öka folkets möjligheter till undervisning. Han skrev till de tyska furstarna att han ville att alla barn skulle lära sig att läsa, även flickor! Den lilla katekesen skrevs för att barn och de utan utbildning lätt skulle lära sig den kristna trons grunder. Lilla katekesen försågs med bilder och enklare förklaringar. Luthers lilla katekes är en av de mest spridda böckerna, även i Sverige. Den användes i den svenska folkskolan fram till år 1919.


Evenemang och utställningar 2022:

WITTENBERG – där Luther levde och verkade

Permanenta utställningar om reformatorernas liv och verk finns i Lutherhaus, Melanchthonhaus och Cranachhof.

Guidade turer i Lutherstadt–Wittenberg

Luthers bröllop högtidlighålls i Luther Wedding Festival, med cirka 2 000 utklädda gäster, Wittenberg 10–12 juni.

Reformationsdagen med konfirmander från hela världen, Wittenberg 31 oktober.

Julmarknad i Wittenberg, 21 november – 29 december.

EISLEBEN – Luthers födelse- och dödsstad

Permanenta utställningar i både födelse- och dödsstad

Luthers födelsedag firas med medeltida marknad med mera, Eisleben 5–6 november.

EISENACH/WARTBURG OCH ERFURT/WEIMAR

Permanent utställning om Luther och Bibeln, från Wartburg till Lutherhouse

Permanent utställning om Bachs liv och musik, Bachhaus, Eisenach.

Bachfestival med ett 50-tal konserter 8 april – 1 maj.

Jubileumsutställning - Cranachs mångfald av konst

Specialutställning på Wartburg-borgen – Bibelöversättningen 500 år, 4 maj – 6 november.

Festivalvecka i Eisenach, 11–18 september.

Fler evenemang i Eisenach


Läs mer på:

Visit Luther | Germany Travel | Sachen-Anhalt | Thüringen


Följ Tyska Turistbyrån på:

Facebook | Instagram | Youtube


Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb