Annons
1 av 2

Har du rum i ditt hjärta för ännu fler människor i nöd?

Kriser avlöser inte varandra – de pågår parallellt oavsett om vi har kapacitet att hantera dem eller inte, skriver Niclas Lindgren, direktor PMU.

Det är som att vi bara klarar av att hantera en kris i taget. Efter pandemin flyttades omvärldens fokus abrupt till Ukraina. Alltför många har på bara en månad mist livet och miljontals har tvingats fly. Behoven är oöverskådliga, men genom det stora kyrkonätverket i och runt Ukraina genomförs just nu akuta humanitära insatser där PMU är med och bidrar.

Hjälpen riktar vi bland annat till dem som är kvar i Ukraina. Insatser fokuseras till staden Lviv nära gränsen till Polen som tagit emot över 200 000 internflyktingar. Men vi stöder också arbete i grannländerna dit många sökt sin tillflykt undan stridigheterna. Insatser pågår även i Moldavien och Ungern, men vi planerar också humanitärt stöd i fler grannländer, liksom utökade insatser i Ukraina.

Det är fantastiskt att se hur kyrkan kavlar upp ärmarna och nu gör stordåd. Genom vårt nätverk av pingstförsamlingar i Sverige, och deras systerkyrkor på plats i Ukraina och i grannländerna, har nödhjälp snabbt kunnat nå ut till de drabbade. Gudstjänstlokaler har gjorts om till härbärgen och lagerlokaler för att möta upp mot de mest grundläggande behoven av mat, vatten, kläder och tak över huvudet, och vi får många rapporter om heroiska volontärinsatser i församlingarna både i Ukraina och i grannländerna.

Jag får också samtal från församlingar på hemmaplan som vill hjälpa till på plats på olika sätt och jag hör om andra som mobiliserar för att stå redo att möta de flyktingar som kommer ända hit. Det är så hoppingivande att se det engagemang som finns för Ukraina och viljan att dela med sig av sin tid och sina pengar till dem vars liv slagits i spillror.

Konflikten i Ukraina får långtgående effekter på livsmedelsproduktion och försörjning i andra delar av världen.

—  Niclas Lindgren, PMU

Men samtidigt måste vi orka lyfta blicken och se att även människor i andra delar av världen lider svårt. För kriser avlöser ju inte varandra, de pågår parallellt oavsett om vi har kapacitet att hantera dem eller inte. Svindlande siffror som inte går att ta in säger att 274 miljoner människor i dagsläget är i akut behov av humanitär hjälp – för att överleva.

I flera av PMU:s samarbetsländer är läget extremt allvarligt. I Mauretanien är torkan den värsta på tio år. I norra Etiopien drabbas just nu 5,2 miljoner människor av svår hunger och många av dem hotas av svält, och i Sydsudan är idag 4,3 miljoner människor på flykt. Hälften av dem är barn.

Och så får vi heller inte glömma Jemen. En av de värsta humanitära kriserna i vår tid där den svåra hungersnöden i landet nu har förvärrats ytterligare som ett direkt resultat av det som händer i Ukraina. Konflikten har drivit upp priserna på bränsle, matolja och vete, men bristen på finansiering har tvingat FN:s livsmedelsprogram World Food Program att minska matbiståndet till Jemens redan svårt undernärda befolkning. Så får konflikten i Ukraina långtgående effekter på livsmedelsproduktion och försörjning i andra delar av världen.

Det kommer behövas stora insatser under en lång tid framöver för våra nödställda medmänniskor. Genom din gåva till vår katastroffond kan du vara med och lindra nöd och rädda liv.

Niclas Lindgren, direktor PMU


Stötta PMU:s viktiga arbete

Swisha din gåva till 900 05 06, märk den med “Katastroffonden”.