Annons

Han söver världens fattigaste patienter

Per-Erik Wärme är på väg ut på sin tredje volontärinsats som narkosläkare. Denna gång bär resan av mot Senegal där sjukhusfartyget Africa Mercy ligger i Dakars hamn och dagligen ger gratis operationer till människor som inte har råd eller tillgång till vård.

Han har varit narkosläkare i 30 år och jobbar på St. Eriks ögonsjukhus i Stockholm som medicinskt ansvarig för anestesisektionen. Under tre veckor i november ska Per-Erik Wärme byta sin vardag i Stockholm mot att vara narkosläkare på ett av Mercy Ships flytande sjukhus.

– Jag gör i princip samma jobb som hemma i Sverige med samma utrustning och läkemedel. Men arbetsplatsen och patienternas tillstånd är väldigt annorlunda, säger han.

Per Erik berättar om en patient han mötte och behandlade i Benin, i Västafrika.

Han var i 35-årsåldern med ett jättestort lipom, en fettknöl på ryggen, som påverkade hans rörlighet och orsakade utanförskap. Det är egentligen ett vanligt tillstånd som man opererar på en vårdcentral i Sverige när det upptäcks. Men Benin är ett av världens fattigaste länder, så även om det skulle finnas vård så har de flesta inte råd. Jag minns när han vaknade från narkos, vi kunde inte kommunicera på hans stamspråk men han visade sin stora glädje med hela ansiktet och kroppen och gjorde stor tumme upp.

Att göra skillnad för enskilda patienter är det som lockar mest med att vara volontär berättar Per-Erik, men att han valt just Mercy Ships beror bland annat på organisationens långsiktiga arbetsmodell.

Långsiktigheten och respekten för landet man samarbetar med är något som både tilltalade mig och som jag blivit imponerad av. Jag gillar starkt att man inte bara vill komma och göra en heroisk insats, utan att målet är att stärka landets befintliga sjukvårdsstruktur med kvalitet och säkerhet, berättar Per-Erik om varför han väljer att åka ut med Mercy Ships.

– Men också att det finns en kristen gemenskap ombord, det ger en extra dimension och samhörighet.

Den medicinska resursbristen är enorm

I Västafrika finns stora utmaningar kring kirurgi, berättar Per-Erik. Framför allt är resursbristen stor. Man har inte alltid tillgång till adekvat övervakningsutrustning som exempelvis pulsoximeter, som i Sverige är ett absolut krav för att ens få söva en patient. Har man inte en sådan kan det vara svårt att upptäcka syrebrist, speciellt hos patienter som är mörkhyade där syrebrist inte syns lika tydligt i huden.

Men man måste jobba nära kollegorna i landet för att kunna stärka upp resursbristen.

Det finns många exempel där man från länder i väst skickar avlagd teknik som narkosapparater eller respiratorer till länder där de inte har utbildning eller kringutrustning för att använda den på rätt sätt. Men Mercy Ships jobbar på ett behovsprövat sätt i nära samarbete med lokal sjukvårdspersonal för att förse med rätt teknik och utbildning.

Hela besättningen för 2022 års Africa Mercy-fälttjänst i Senegal.

Det finns inte heller tillräckligt med utbildade narkosläkare i Afrika, berättar Per-Erik.

När vi höll utbildning i Dakar träffade jag en narkossköterska som jobbat 17 år i en liten klinik på landsbygden där hon jobbade helt ensam utan tillgång till narkosläkare.

Per-Erik berättar också om annan stor utmaning – den kulturella. I Sverige och övriga västvärlden har kulturen inom sjukvården förändrats mycket över tid, och teamarbete har kommit att bli en förutsättning för säker kirurgi.

Mycket tack vare WHO:s checklista för säker kirurgi. Tanken med den listan är att alla som deltar vid operationen ska våga säga till om de upptäcker något avvikande, så att man täcker alla säkerhetsaspekter innan man börjar operationen. En så enkel metod har visat sig minska risken för komplikationer och dödsfall. Men i många låginkomstländer finns en hierarki som vi inte är vana vid i Sverige, där man inte får ifrågasätta en läkare. Att införa WHO:s checklista vid operationer, som Mercy Ships arbetar med, innebär en stor förändring i kultur och arbetssätt. Men det är något som tar tid.

“Jag har blivit mer fördomsfri”

Man förändras av en volontärinsats berättar Per-Erik Wärme. Nya perspektiv utmanar invanda tankemönster.

Man möter sjukdomstillstånd som gått mycket längre än vad man skulle acceptera i Sverige. Exempelvis strumaförändringar som växt sig enorma och fördärvat patienters liv under lång tid. Detta ser man inte i Sverige eftersom vi får behandling långt, långt tidigare, säger han.

Missnöjet med svensk sjukvård må vara stort i Sverige, men Per-Erik säger att när man kommer till fattiga länder förstår man hur enormt privilegierade vi är.

Man får perspektiv på tillvaron och inser hur mycket vi har att vara tacksamma för i vårt samhälle. Men man kan också bli frustrerad över allt slöseri vi har råd med, engångsartiklar och saker vi kasserar i onödan.

Förutom perspektiv på samhället och sjukvården får man också många nya kulturella intryck som volontär.

Man inser att man omedvetet bär på många fördomar, berättar Per-Erik.

När jag var med på kursen i Dakar deltog två personer från Kamerun. Min första tanke var att de var där för att lära sig. Men det visade sig att de var med i lärarteamet och väldigt kompetenta som utbildare.

Tiden som volontärarbetare på Mercy Ships har gjort att Per-Erik fått vänner från hela världen.

Många från lokalbefolkningen kommer ombord för att jobba med oss och det blir en annan typ av kontakt än när man kommer som turist. Man kan till och med bli hembjuden ibland.

Två minuter till jobbet

Att bo ombord på ett fartyg tillsammans med hundratals volontärer med olika yrkesroller från över 40 nationaliteter skapar en unik arbetsmiljö och familjär gemenskap.

Det är nästan som en blandning av att vara på läger och på jobb, säger Per-Erik och skrattar.

– Och väldigt smidig resväg! Jag som pendlar 3,5 timmar per dag har där två minuter till jobbet. Fyra trappor ner.

På frågan om han får många reaktioner på att han ger sig iväg från jobbet i Sverige svarar Per-Erik att folk är väldigt positiva och nyfikna.

– Alla, utan undantag, säger – å va häftigt! Många blir intresserade och vill själva åka ut. När jag åker i väg denna gång så är det tyvärr en lite ansträngd bemanningssituation på vår arbetsplats men då har jag kollegor som säger “Vi jobbar lite hårdare när du är iväg, det är vårt sätt att bidra till att hjälpa världens fattiga och utsatta”.

Intresserad av att bli volontär? >


Swish 90 00 936 | Plusgiro 90 00 93-6 | Bli månadsgivare >