Annons

Jakten på det livgivande vattnet

– Jag har aldrig känt att jag har varit så långt borta. Så beskriver Jonatan Strömgren, hydrogeolog och vattenspecialist på Sweco, sitt forskningsbesök till Kapoeta East i sydöstra Sydsudan. Då har han ändå arbetat som konsult i vattenprojekt för såväl Världsbanken som för olika regeringar, i liknande områden i norra Sudan, Somalia och på landsbygden i Afghanistan.

Det är som att de bor allra längst bort. Ute i ingenstans. Så långt ute på landsbygden att ingenting finns. På Kauto-platån i sydöstra Sydsudan finns definitivt inga samhällsfunktioner som skolor, hälsokliniker eller polisväsende, men inte heller några affärer eller marknad där det går att köpa och sälja mat och andra förnödenheter. Människornas grundläggande behov av mat och vatten är därmed oerhört svåra att tillgodose. Ändå bor folkgruppen Toposa här. Helt isolerade.

– Jag har aldrig känt att jag har varit så långt borta. Så beskriver Jonatan Strömgren, hydrogeolog och vattenspecialist på Sweco, sitt forskningsbesök till Kapoeta East i sydöstra Sydsudan. Då har han ändå arbetat som konsult i vattenprojekt för såväl Världsbanken som för olika regeringar, i liknande områden i norra Sudan, Somalia och på landsbygden i Afghanistan.

– Så besöket kändes väldigt roligt och meningsfullt, för man kommer inte alltid så nära byarna som nu, lägger Jonatan till.

Normalt regnar här endast 0,3-0,4 meter per år. Under samma tid avdunstar 2-2,5 meter.


När teamet från PMU, i sällskap av vår sydsudanesiska partner Across och två svenska vatteningenjörer från Sweco besökte området i början av året hade det inte regnat som det ska på flera säsonger. Flodfårorna låg torrlagda och torkan slog ut de redan små skördarna, med temperaturer på närmare 40 grader.

Uppdraget för resan var att undersöka möjligheterna att öka invånarnas tillgång till vatten, för att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna, och därmed även kunna säkra den egna matproduktionen.

Vattenmätning Sydsudan

Normalt regnar här endast 0,3-0,4 meter per år. Under samma tid avdunstar 2-2,5 meter. Det innebär att området är väldigt torrt och att det inte finns floder eller sjöar med vatten hela året. När det väl regnar kommer det så mycket på väldigt kort tid att det orsakar snabba och lokala störtfloder som kan orsaka stor skada, eftersom den torra marken inte kan suga upp vattnet. Mängden nederbörd kan jämföras med Stockholm där det regnar nästan dubbelt så mycket, men bara hälften avdunstar. Det resulterar i att det finns många sjöar och vattendrag året runt.

För att hitta vatten till familj och boskap tvingas invånarna i Kapoeta East att gå i flera dagar. De gräver efter vatten i flodfårorna, men måste gräva allt djupare eftersom grundvattennivån sjunker och vattenhålen ständigt sinar. I de livsfarliga groparna, som inte sällan är fem till sex meter djupa, kan tre till fyra personer stå på olika nivåer under marken och skicka vattenhinkar mellan sig. Även barn, som tillsammans med kvinnorna har som vardagssyssla att hämta hem dricksvattnet. Rasrisken är överhängande, liksom faran att ramla ner i ett av de många uppgrävda hålen. Och när störtregnet kommer, så kollapsar groparna och nya vattenhål måste grävas upp.

Vid vattenhål, Sydsudan.

De svenska vatteningenjörerna hade i förväg studerat satellitbilder för att se ut lämpliga områden att undersöka under besöket. Väl på plats – efter ett par dagars bilresa på bedrövliga vägar i svår terräng, där jeepen gick sönder och fick lagas provisoriskt med hjälp av spännband – kunde de så jämföra förstudierna med landskapet. Teamet vandrade längs flodbankar, analyserade jord- och stenarter, tittade efter förekomsten av ytliga berg, mätte höjder och vägde av lutningar. Tack vare Across lokalkännedom och goda anseende hos människorna i området kunde förtroende för processen förankras lokalt.

I normala fall brukar vatteningenjörerna analysera jordproverna i laboratorier men nu fick de improvisera. Med petflaskor som mått och plastslangar som lod kom de så fram till att det går att öka vattentillgången med relativt enkla metoder. Det handlar bland annat om att spara regnvatten och hindra det från att avdunsta genom att anlägga sanddammar.

– På flera ställen har vi identifierat platser där man kan bygga en sanddamm och samtidigt ta hänsyn till små resurser, invånarnas begränsade tekniska kunskap och att det mesta måste göras för hand, berättar Jonatan.

Andra sätt att öka mängden vatten i området är att förstärka de utgrävda vattenhålen med cementringar för att hindra jordväggarna från att falla in och på sätt skapa permanenta brunnar.

– Då skulle vattenhålen kunna hålla i många år. Och man kan till och med gräva djupare när vattnet sinar, förklarar Jonatan.

Vattenprov Sydsudan.

Sweco har nu tagit fram en rapport med ett antal rekommendationer på vattenprojekt som de föreslår PMU och Across. Rapporten nämner även de utmaningar som finns, såsom torkan, svårigheten med att frakta cement upp till platån på oframkomliga vägar, liksom att störtregn kan försvåra grävarbetet. Men tanken är att invånarna själva ska gräva dammarna och lära sig att gjuta betongringar.

– Det blir arbetsintensivt och kommer kräva att alla engagerar sig. Men det är möjligt om de som arbetar också kan få ersättning i form av mat. De kan ju inte i samma utsträckning samtidigt sköta det egna jordbruket. Dessutom kräver arbetet mycket energi, en utmaning när många människor redan är undernärda på grund av torkan, förklarar Malin Canslätt som är PMU:s Regionchef för Afrikas horn och Östafrika.

I dag är det utdelning av matpaket som gör det möjligt för toposafolket att bo kvar.

– Även om den typen av nödhjälp är livsviktig så passiviserar den också människor, förklarar Malin som menar att satsningen är helt nödvändig för den långsiktiga utvecklingen i området.

Tillgången till vatten skulle öka invånarnas möjligheter att förbättra sina odlingsmöjligheter och på så sätt få bättre skörd och högre avkastning, och förhoppningsvis bli självförsörjande. Vattenprojektet kommer kopplas ihop med ett pågående jordbruksprojekt med en ny metod att odla i områden med mycket lite nederbörd.

– Ett lyckat projekt skulle bli ett gott exempel för närliggande byar, om de kan se att människors liv har förbättrats genom tillförseln av vatten, säger Malin.

Din hjälp behövs!

I jakten på vatten finns vår starka övertygelse om alla människors rätt. Rätt att dricka, rätt att äta. Rätten till liv. Var gärna med och stötta det arbetet!

Swisha din gåva till 90 00 506, märk med “Vatten”, eller ge en gåva via vår webb >

Läs mer om projektet här >


Foto/film: PMU/Jonas Fållsten och Sweco/Jonatan Strömgren