INNEHÅLL FRÅN LJUS I ÖSTER
INNEHÅLL FRÅN LJUS I ÖSTER

Syskonens pappa dödades för sin tro

Leesingva,12, växte upp i en by i norra Laos. För tio år sedan avrättades hennes pappa på grund av sin kristna tro. I efterspelet till denna fasansfulla händelse tvingade byrådet Leesingvas mamma att flytta till annan ort och Leesingvas syskon splittrades upp och tvingades ta arbete i olika jordbruk, fabriker och turistverksamheter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tyvärr är det vanligt att just föräldralösa barn utnyttjas. De tvingas arbeta hårt på dagarna och utnyttjas som sexslavar på nätterna. Förhållandena är vidriga.

 

I Laos behöver man ha en så kallad “familjebok”. Det är en mycket viktig handling som möjliggör att kunna få t ex egen adress, skolgång, sjukhusvård, id-handlingar och körkort. Har man ingen familjebok så saknar man också alla medborgerliga rättigheter. Man befarar att det är flera miljoner människor som inte har någon familjebok.

Många kristna saknar familjeböcker och många sitter fängslade på grund av sin tro. Det är tillåtet att vara kristen i landet men det förekommer mycket diskriminering.

 

Några av Ljus i Östers partners i området har startat en firma i landet. Syftet med firman är att tydliggöra familjebokens betydelse genom information och utbildning. Särskilt handplockade medarbetare utbildas i att kunna hjälpa andra med att få familjebok. I dagsläget har tre personer utbildats klart och kan nu driva liknande arbete på andra platser i landet.

Sedan december 2019 är Ljus i Öster med och stödjer arbetet ekonomiskt genom Barnabasfonden (en social fond med mål att hjälpa förföljda och socialt utsatta. Namnet Barnabas betyder “tröstens son”). Under projektets tre första månader fick drygt 220 personer familjebok och 18 fångar har släppts ur fängelser. Processen är igång för ytterligare ett hundratal. Därutöver har ytterligare ett antal fångar blivit frigivna (där brottsbeskrivningen endast varit att de är kristna).

 

När firman hittade Leesingva saknade hon familjebok och medborgarskap. Genom familjeboksprojektet har Leesingva kunnat få sin familjebok och ett medborgarskap. Detta har gjort att hon kunnat komma in på en skola där elevernas kostnad sponsras av en organisation i Kanada. Hon är nu även med i en församling i norra Laos.

 

En framtid har möjliggjorts för Leesingva och det ger hopp till människor i liknande situation.

Var med och hjälp!

Fysiska gudstjänster
Hasse Boström.
Foto: Josefin Casteryd
Foto: Josefin Casteryd
Pastorsenkäten 2020 - Så ser kyrkorna på att webbsända.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo