Antalet religiösa friskolor i Storbritannien kan öka

Samtidigt som svenska röster höjs för att förbjuda religiösa friskolor håller den brittiska regeringen på att se över landets skollagstiftning. Det kan innebära fler kristna skolor i Storbritannien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi kommer att ändra regeln så att vi kan tillåta nya katolska skolor samtidigt som religiösa skolor av alla slag måste göra mer för att se till så att deras elever integreras med barn från andra bakgrunder, säger en regeringskälla till BBC.

Fristående skolor i Sverige ska vara öppen för alla elever och något urval på grund av religion får inte förekomma. I Storbritannien är situationen annorlunda. Där måste katolska skolor erbjuda lokala elever 50 procent av platserna – resten kan öronmärkas för katolska elever.

Men enligt regeringskällan har systemet, som kom till för att förbättra integrationen, misslyckats på minst två punkter.

– Det har misslyckats med att göra religiösa minoritetsskolor mer varierade eftersom föräldrar med annan tro, och ingen tro alls, inte skickar sina barn till dessa skolor.

– Samtidigt har systemet hindrat nya katolska skolor, som är mer framgångsrika, mer populära och mer etniskt varierade än andra typer av statliga skolor, från att öppna.

Om det nya lagförslaget blir verklighet kommer katolska skolor som vill expandera på grund av ett stort antal ansökningar att kunna välja 100 procent av de nya eleverna baserat på elevernas tro.

– Detta kommer att göra det möjligt för katolska kyrkan för att möta den nuvarande föräldraefterfrågan på tusentals nya katolska skolplatser över hela landet, säger en talesperson från den nationella katolska utbildningsenheten.

Men Andrew Copson, ledare för Humanisterna i Storbritannien, är inte lika glad:

– Om regeringen agerar för att skrota kravet på att religiösa friskolor ska hålla minst hälften av sina platser öppna för lokala barn, oberoende av deras föräldrars religion eller tro, kommer de att sända ett mycket skadligt budskap: att ett integrerat samhälle inte är värt att sträva efter.

Lagförslaget ingår i en större översyn av den brittiska skollagstiftningen.

Men enligt BBC:s utbildningsreporter Branwen Jeffreys kan det blir svårt för regeringen att få igenom förslaget.

– Flera välkända politiker från (regerings-)partiet har redan gjort klart att de inte gillar planerna, säger hon.

Fakta: