Antigayanklagad pastor frikänd – men kritiserad

Den amerikanska pastorn Scott Lively har anklagats för brott mot mänskligheten efter att ha fört en kampanj mot homosexuella i Uganda. Men nu har en domstol i USA avfärdat åtalet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Domaren Michael Ponsor i Springfield, Massachusetts, förklarade enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch att fallet inte kan avgöras i USA eftersom Scott Livelys handlingar helt och hållet har ägt rum på utländsk mark.

Samtidigt passade Michael Ponsor på att kritisera Scott Livelys agerande i skarpa ordalag. Bland annat klargjorde han i det 25-sidor långa beslutet att Scott Lively har stöttat "en ond och skrämmande kampanj av förtryck mot hbtq-personer i Uganda".

Enligt Human Rights Watch klargjorde Michael Ponsor dessutom att agerandet från Scott Livelys sida utgjorde ett brott mot internationella lagar.

"Galna trångsyntheten"

"Den här galna trångsyntheten kunde kanske avfärdas som patetisk om det inte vore för den fruktansvärda skada som den kan orsaka. All fakta i det här målet visar att den åtalade har arbetat med grupper i Uganda som delar några av hans åsikter som handlar om att försöka undertrycka yttrandefriheten för hbtq-personer i Uganda, beröva dem deras lagliga rätt till skydd och göra deras blotta existens olaglig."

Den juridiska processen mot Scott Lively inleddes våren 2012. Då stämde organisationen Center for Constitutional Rights (CCR), på uppdrag av Sexual Minorities Uganda (SMUG), Scott Lively för dennes inblandning i ett lagförslag om homosexualitet i Uganda som i sitt ursprungliga utkast skulle ha haft dödsstraff på straffskalan.

Halvhjärtat avstånd

Förslaget möttes av mycket hård kritik i många västländer och sommaren 2015 stoppades det av Ugandas författningsdomstol. Men CCR:s jurister skrev i sin stämningsansökan att Scott Lively bara hade tagit "halvhjärtat" avstånd från dödsstraffet.

Den så kallade ATS-lagen i USA har i årtionden gjort det möjligt för utländska medborgare att begära kompensation för brott mot mänskliga rättigheter begångna utanför USA:s gränser. Men 2013 (alltså efter att den juridiska processen mot Scott Lively hade inletts) beslutade högsta domstolen i USA, i ett helt annat mål, att begränsa tillämpningen av ATS-lagen.

Och denna prejudicerande dom spelade en avgörande roll för bedömningen av åtalet mot Scott Lively. Michael Ponsor hänvisar uttryckligen till högsta domstolen när han skriver att Scott Lively inte kan dömas enligt ATS-lagen.

Missnöjd trots frikännande dom

Från SMUG:s sida ser man ändå utfallet som en halv seger.

"Domstolens beslut innebär ett erkännande av de faror som följer av det hat som Scott Lively och andra extremistiska kristna från USA har exporterat till mitt land", säger SMUG:s vd Frank Mugisha i ett uttalande.

En som däremot, kanske lite förvånande, inte är nöjd är Scott Lively. Anledningen är Michael Ponsors kritiska uttalanden.

"Förvrängde Livelys kristna åsikter"

Scott Livelys advokater säger i ett uttalande att Michael Ponsor "felaktigt kryddade sitt beslut med en lång tirad mot Lively och därigenom förvrängde Livelys kristna åsikter och aktivism på ett allvarligt sätt".

Enligt Liberty Counsel, som representerade Scott Lively, har inte Michael Ponsor rätt att göra den typen av påståenden.

"Uttalandena är så långt ifrån normen att vi har lämnat in en överklagan där vi begär att dessa skadliga och onödiga uttalanden stryks", säger organisationens ordförande Mat Staver.

Statsministeromröstning