Antje Jackelén: Ge barn redskap till andlig utveckling

Ärkebiskopen lyfter fram barns rätt till tro och religion. "Barn och unga behöver inte andlig karantän", skriver Antje Jackelén i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Det skrivs lidelsefulla ledare som argumenterar för att barn inte bör utsättas för religion. Gärna med argumenten: barn kan inte värja sig mot indoktrinering och barn kan inte tillgodogöra sig religion".

Så formulerar sig Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén i en debattartikel i Svenska Dagbladet, och det är också argument hon valt att bemöta då hon slår ett slag för barns rätt till andlig utveckling, bland annat med hänvisning till Barnkonventionen. Hon menar att barn alltid indoktrineras, på ett eller annat sätt, och tar reklamen i ett köpcentrum som exempel.

– På vilka grunder avgör vi att vistelse i ett köpcentrum är mindre indoktrinerande än vistelse i ett kyrkorum, undrar Jackelén?

Rädsla för religion

Hon vill också göra upp med idén att barn inte kan hantera religion förrän de är vuxna, och undrar om det är rädsla för religiöst våld som ligger bakom sådana tankegångar. Ärkebiskopen menar att skadlig påverkan inte handlar om man uppfostras in i en religiös tradition eller inte, "skiljelinjen går inte mellan varuhus å ena sidan och kyrka, synagoga, moské eller tempel å andra sidan, utan den kan gå rakt igenom dem. Inom båda sfärer finns det möjlighet till god såväl som negativ påverkan".

Vad Antje Jackelén efterfrågar är en uppfostran som inte landar i auktoritär religiös indoktrinering, eller att vi fostrar barn till religiösa analfabeter. Hon menar att barn har rätt till en andlig utveckling, till berättelserna, de heliga rummen och riterna.

Olika reaktioner

På sociala medier bemöts ärkebiskopens inlägg med såväl applåder som burop.

– Håller inte med. Många barn har farit illa av religion. Först som vuxna kan de söka andlig näring, skriver en person på Twitter, som svar på debattartikeln.

– Tack biskop Antje för viktiga ord! Vi får inte lämna våra barn ensamma med sina tankar och för att kunna samtala måste vi tänka själva, svarar en annan person.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om ärkebiskop Antje Jackelén

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården