Antje Jackelén: Jag har inte förnekat jungfrufödseln

Vi måste undvika två diken när vi debatterar jungfrufödseln. Det menar den blivande ärkebiskopen Antje Jackelén, som på debattplats i Svenska dagbladet svarar på kritik att hon fått.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var på hearingen inför ärkebiskopsvalet som Antje Jackeléns formuleringar om jungfrufödseln skapade en viss uppståndelse, och kritiker menade att hon gjort ett stort teologiskt snedsprång då hon förnekat jungfrufödseln.

-Det är fel, kontrar Antje Jackelén, på debattplats i Svenska Dagbladet.

-I intervjun sa jag, visserligen lite tillspetsat, att om man ”tar jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man missat hela poängen”. Detta var inte ett svar på frågan om huruvida under är möjliga. Utan det jag ville och vill betona är att om vi reducerar berättelsen till en biologisk fråga går vi miste om de rika teologiska övertonerna kring Jesus och Maria.

Antje Jackelén fortsätter att argumentera att det finns två diken som man bör undvika i debatten. Det ena diket är att läsa bibelställena där Jesus föds bokstavligt, och hänvisa till att om det inte gått till på exakt det sättet så faller allt. Det andra diket är att helt och hållet förneka jungfrufödseln, eftersom det inte anses biologiskt möjligt. Båda dessa synsätt begränsar Gud och förminskar vår tradition, resonerar Antje Jackelén, och redogör för att Jesu födelse och död genom historien använts på olika sätt, ibland även destruktivt.

Jackelén själv väljer att peka på "inkarnationens mysterium".

-Exakt hur Gud har gått tillväga vet vi inte, men låt oss se Mariagestalten i sin fantastiska rikedom: Kvinnan som säger ett modigt ”ja” till Gud och så banar vägen för kyrkans tro på Jesus som den andra personen i treenigheten.

Läs fler artiklar om ärkebiskop Antje Jackelén

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården