Antje Jackelén tog strid för korset och kyrkan

Strax efter att Dagen publicerade artikeln att Sveriges biskopar duckar för frågor om Mitt kors, kom svar på tal från Svenska kyrkans högsta ledning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För tillfället pågår debatten för fullt om kampanjen Mitt kors, där Svenska kyrkan ifrågasatts på bred front. Få av kyrkans ledande företrädare har ställt sig på barrikaderna. Men i tisdags kväll var ärkebiskop Antje Jackelén beredd att möta kyrkans kritiker.

Strax innan hade Dagen publicerat artikeln att kyrkans biskopar duckar för frågor om kampanjen Mitt kors. Antje Jackelén hörde snabbt av sig och tyckte att rubriken var missvisande, att biskoparna inte alls duckade för frågor.

Svarade på Twitterfrågor

Senare gav hon sig in i hetluften på Twitter, som hon annars hanterar sparsamt eftersom hon är på semester. Där tog hon strid för såväl korset som kyrkan hon företräder.

– För den som kanske fåtts att tvivla på det självklara: 1) Ja, Svenska kyrkan är kristen och korset är vår främsta symbol för frälsning, försoning och fred, 2) Ja, Svenska kyrkan ber inte bara för förföljda kristna, vi hjälper också konkret sedan länge och 3) Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna, skrev hon inledningsvis.

Sedan tog hon debatt med flera personer, inklusive anonyma användare som ville ifrågasätta Svenska kyrkans sätt att föra religionsdialog.

När en person skriver att korset är en symbol för trygghet, spetsar ärkebiskopen till det.

– För mig är det ännu starkare: segern över döden.

När en person frågar ärkebiskopen varför hon inte står upp för korset, den främsta symbolen för kristendomen:

– Vem kan ha inbillat dig detta? Varför skulle jag annars bära ärkebiskopskorset så väl synligt, svarar Antje Jackelén.

– Tror du på allvar att vi hejar på IS, svarar hon en annan Twitteranvändare, som menade att Svenska kyrkan inte tar avstånd från folkmord på kristna.

Bred palett av ämnen

Det var en bred palett av ämnen som Antje Jackelén fick svara på, i den kortfattade form som Twitter kräver. Hon bemötte en person som menade att Svenska kyrkan hade tagit avstånd från Sverigedemokraterna, hon bjöd in dem som kritiserade att det görs för lite att själva engagera sig, och när hon fick frågor om att riksdagsledamoten Fredrik Malm (L) begärt utträde eftersom han inte hittar något belägg för att Svenska kyrkan står upp för förföljda kristna i Mellanöstern, svarade hon med webblänkar till vad kyrkan i praktiken gör.

Det blev en hel del rappa ordväxlingar:

"Vad jag önskar att du tog tydlig ställning för kristendomen och försvarar de kristna som förföljs", skriver en person.

– Det gör jag dagligen, även om det inte står i tidningen, svarar Antje Jackelén.

"Kommer ni sluta propagera mot Israel?", undrar en annan.

– Vi ska inte sluta, eftersom vi inte har börjat.

"Varför tar inte Svenska Kyrkan tydligt avstånd från mördarideologin islam, samt fördömer muslimska terrordåd?"

– Terrordåd i religionens namn är ett hån mot religion. Gäller även islam. Vi har tydligt tagit avstånd från terror.

"Varför tror du att kritiken blivit så stark nu att du måste poängtera det ''självklara''?"

– Flera orsaker, bland annat förtal och drev, svarar ärkebiskopen.

Robert Lind eller Jesus?

Nej, det går inte att påstå att ärkebiskopen duckade för frågor. Hon bjöd ömsom in till kyrkans gemenskap, ömsom önskade hon dem som var utanför all lycka med det de tror på. Exempelvis när en person skrev till henne att han trodde mer på Robert Lind i Kramfors än på en jungrufödd person från Betlehem som kunde gå på vattnet.

– Då önskar jag dig att Robert Lind kan trösta dig när livet står på sin spets och den existentiella avgrunden gapar, svarade Antje Jackelén.

Böneutrop
Kyrka och politik