Arbetsgivare kan förbjuda kors enligt EU-dom

Fokus har varit på den muslimska slöjan. Men när EU-domstolen sätter ner foten om vilken rätt en arbetsgivare har att förbjuda religiös klädsel, är det allt eller inget som gäller. Den som vill förbjuda slöja måste också förbjuda kors.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är två rättsfall som EU-domstolen bygger sitt resonemang på, ett från Belgien och ett från Frankrike. Gemensamt är att i bägge fallen ville företagen säga upp en kvinna för att hon bar slöja.

Vägledande dom

Enligt den EU-dom som nu kommit har ett företag som vill ha förbud för religiösa symboler rätten på sin sida, och det är en dom som kan bli vägledande, även i Sverige.

Men det går inte att förbjuda bara en viss religions symboler, utan i så fall gäller det alla.

– Riktar man in sig på en viss religion kan man inte rättfärdiga policyn, säger Martin Mörk, enhetschef på DO (Diskrimineringsombudsmannen).

Inför ett företag ett förbud mot religiös kläder, innebär det också att en kristen måste ta av sig sitt kors. EU-domen gäller för yttre tjänster, där man som anställd är varumärkesbyggande, och kan inte appliceras på personer som inte möter några kunder.

Fick sparken

Martin Mörk säger att resonemanget om att vara konsekvent när det kommer till religion tidigare har testats då en kvinna anställd av flygbolaget British Airways i ett uppmärksammat fall fick sparken eftersom hon bar kors.

– Det slutade med att Storbritannien fälldes eftersom man inte ingrep, bland annat eftersom British Airways samtidigt tillät huvudduk och turban, säger Martin Mörk.

Gäller det här bara privata företag?

– Domarna gäller specifikt privata företag, men det har tidigare enligt Europadomstolens praxis varit möjligt för offentliga aktörer som vill upprätthålla neutralitet att göra det.

Så påverkar det Sverige

Martin Mörk hänvisar till ett fall i Frankrike där en statligt anställd socialsekreterare blev uppsagd från jobbet för att hon inte kunde förmedla en neutral bild då hon beslöjade sig.

EU-domen kommer också att påverka Sverige. Martin Mörk berättar att det finns DO-fall som har vilat i väntan på den här domen, och som de nu kan ta tag i. I ett fall handlar det om religiös klädsel, ett annat fall handlar om en person som vägrade att skaka han med en person av det motsatta könet.

Detta har hänt:

Två fall har varit vägledande då EU-domstolen tog beslut om att förbjuda religiös klädsel.

Ett fall är från 2006, då ett företag i Belgien sparkade en beslöjad muslimsk kvinna som satt i receptionen.

Företaget menade att hon bröt mot deras klädkod.

Det andra fallet är från 2008, där en kvinnlig ingenjör tvingades sluta på en konsultfirma.

Även i detta fall rörde det sig om slöjan, efter att en kund hade framfört klagomål.

EU-domen slog fast att det inte går att införa ett slöjförbud, utan i så fall ett förbud för all religiös klädsel.