Ärkebiskop Oscar Romero kan bli saligförklarad

Vatikanen har nu formellt bekräftat att Oscar Romero, ärkebiskop i El Salvador, dog martyrdöden. Detta öppnar dörren till en saligförklaring - och senare även en helgonförklaring - av den både dyrkade men även kontroversielle Romero.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Oscar Romero var katolsk ärkebiskop mitt under brinnande inbördeskriget i El Salvador. Han sköts ihjäl 1980 mitt under en mässa av vad man tror en i USA skolad och beväpnad dödspatrull. Romero hade gjort sig känt som en förkämpe för fattiga, förtryckta och förföljda. Under sina radiosända predikningar brukade han läsa upp listor på försvunna, torterade och mördade av den USA-stödda militärregimen.

Andligt stod han nära den katolska rörelsen Opus Deis principer om en absolut förtröstan på Guds vilja, ständig samvetsrannsakan, självuppoffrande attityd gentemot Jesus, djup bön och en vilja att se Kristus i varje människa.

Romero är en av Latinamerikas mest hyllade och älskade historiska gestalter och på många håll kallas han redan för San Romero. Han är internationellt erkänd och har förärats en staty på Westminster Abbeys västra sida, där han står bredvid 1900-talsmartyrerna Martin Luther King och pastor Dietrich Bonhoeffer.

Hans uttalade politiska ställningstaganden ledde dock till att han har förknippats med den inom katolska kyrkan kontroversiella befrielseideologin med starkt fäste i Latinamerika. Det antas vara skälet till att påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI inte gjorde mycket för att få honom saligförklarad - även om det var Benedikt XVI som gav klartecken till att den på 1990-talet inledda processen skulle få fortsätta. Enligt skeptikerna var det inte säkert att Romero dog för att ha försvarat den kristna tron.

Dessa dubier har nu undanröjts. Påven Franciskus har, enligt rapporter i internationella medier, uttryckt en önskan om en snabb saligförklaringsprocess.

Saligförklaring är det första steget mot att bli helgon inom katolska kyrkan.