Ärkebiskopen kritiserar Svenska akademiens remissvar

Det nya kyrkohandboksförslaget har fått skarp kritik av Svenska akademien. Men nu tar ärkebiskop Antje Jackelén bladet från munnen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ett öppet brev till Svenska akademien konstaterar ärkebiskopen att akademiens yttrande har fått stor uppmärksamhet i medier – och att remissvaret genomgående refererats till som en närmast total "sågning".

Antje Jackelén skriver vidare att om kritiken vore befogad skulle detta förstås vara helt i sin ordning. "Nu är det emellertid så att ert yttrande inte alls håller det mått av kvalitet som bör kunna förväntas av Svenska Akademien. Genom samtal med Akademiens tillförordnade ständige sekreterare har jag förvissat mig om att han är medveten om problemet."

Ärkebiskopen listar därefter flera föreslagna formuleringar i den nya kyrkohandboken som Svenska akademien har kritiserat – men där skrivningarna redan finns i gällande bibelöversättning (Bibel 2000), i Den svenska kyrkohandboken (1986), samt Den svenska psalmboken (1986). Hon konstaterar att texterna därmed inte alls är nya för kyrkohandboksförslaget 2016 och att de dessutom har prövats på sedvanligt sätt under den tid då Svenska kyrkan var statskyrka.

I brevet till Svenska akademien nämner Antje Jackelén även professor Christer Åsberg, huvudsekreterare i Bibelkommissionen som arbetade med nyöversättningen av Bibeln från 1970-talet och fram till 2001.

Efter Svenska akademiens remissvar författade han i sin tur ett svar till akademien.

– Jag har i princip bara fokuserat på den inledande delen av akademiens svar. Och där har de gjort flera misstag, säger han till Dagen.

I handboksförslaget presenteras två versioner av Välsignelsen, den ena som börjar "Herren välsigne dig" och den andra som inleds med "Herren välsignar dig". Det senare alternativet är något som akademien starkt kritiserar.

Felet är bara, enligt Christer Åsberg, att akademien tycks tro att handbokskommittén på egen hand har tagit fram den sistnämnda formuleringen.

"Vad Akademien uppenbarligen inte har insett är att det rör sig om två helt olika alternativ av vilka inget är formulerat av Handbokskommittén själv. Det första, det traditionella med konjunktiv/optativ, återfinns i 1917 års bibelöversättning. Det andra har formulerats av bibelkommissionen och ingår i den översättning som kallas Bibel 2000 och som varit av officiell karaktär i 15 år", skriver han i brevet till Svenska akademien.

Han nämner också flera andra "obegripliga sakfel" i akademiens remissvar.

Har du fått någon respons från akademien på ditt brev?

– Det har gått några dagar sedan jag skickade det, men nej, det har jag inte. Jag hade nästan förväntat mig någon reaktion. Handbokskommittén har fått mycket kritik och ibland har den varit rättmätig. Men här är akademien ute och cyklar.

Ärkebiskopen skriver avslutningsvis i sitt brev att relevansen av Svenska akademiens yttrande sammantaget krymper till ett par korrektur- och kommateringsfel. "Dessa rättelser tar vi givetvis tacksamt emot."

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar