Ärkebiskopen mötte sina främsta kritiker

Stödet till förföljda kristna samt bemötandet av kritiker. Det var några av punkterna på dagordningen när ärkebiskopen bjöd in till ett samtal i ärkebiskopsgården.– Jag tar regelbundet initiativ till möten av det här slaget, säger Antje Jackelén till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det drygt två timmar långa mötet i Uppsala ägde rum den 16 december. Värd för träffen var som sagt Antje Jackelén och gruppen som besökte ärkebiskopen bestod av Bo Brander, Björn Fyrlund, Johannes Hellberg, Sofia Lilly Jönsson, Maria Löfberg, Kjell Petersson, Berit Simonsson och Patrik Pettersson.

Alla har de uttryckt kritik

Gemensamt för dem är att alla har uttryckt kritik mot Svenska kyrkan och/eller Antje Jackelén.

– Vid kyrkomötet i september förra året talade Antje och jag med varandra om ett eventuellt möte, berättar Kjell Petersson, ledamot i kyrkomötet för Frimodig kyrka och tidigare kyrkoherde i Ryssby.

Antje Jackelén skriver i ett mejl till Dagen att hon ser det som en naturlig del av sitt uppdrag att lyssna och samtala med människor som utifrån olika infallsvinklar har ett engagemang för Svenska kyrkan. Däremot förklarar hon inte varför hon bjöd in just dessa åtta personer.

– I det här fallet handlade mötet om flera av Svenska kyrkans utmaningar i dag: om gudstjänstlivets framtid, om Svenska kyrkans roll i det offentliga rummet och om ett förnyat arbete med undervisning och mission. En del av dessa frågor har ju återkommande diskuterats i media och då är det värdefullt att ibland också träffas ansikte mot ansikte. Det var inget offentligt möte, men jag skulle beskriva samtalet som öppet och konstruktivt.

Åsikterna går isär

Kjell Petersson beskriver också samtalet i positiva ordalag, även om han konstaterar att åsikterna i sakfrågorna går isär.

På sin blogg skriver Patrik Pettersson, präst i Stockholms stift, att han ville ta upp tre saker vid mötet: Kyrkans offentliga debatt – att kyrkans ledning behöver bemöta kritik på ett sakligt sätt, utträdena ur kyrkan – att kyrkans ledning måste ta människorna som lämnar kyrkan på allvar, förföljda kristna i världen – att Antje Jackelén måste tala klarspråk om utsatta kristna, med kristna, för kristna.

”Ärkebiskopen lyssnade och responderade. Inte bara på mina synpunkter utan också på synpunkter och tankar från alla andra som var där. Mycket klokt sades av många de där timmarna”, sammanfattar Patrik Pettersson.

”Kritiken rinner bara av”

Kulturskribenten och chefredaktören för tidskriften Evangelium, Sofia Lilly Jönsson, är mest kritisk av de som Dagen har varit i kontakt med.

– Vad ärkebiskopen tar med sig från mötet vet jag förstås inte. Jag har riktat mig till henne i snart tre år, just för att jag haft höga förväntningar på henne. Men man kommer ingen vart med det. Kritiken rinner bara av.

Sofia Lilly Jönsson poängterar också att det är fel att avfärda kritik från människor som har egen erfarenhet av Svenska kyrkan – trots att de inte är anställda i kyrkan – med hänvisning till att kritiken skulle bygga på rykten och lögner.

– Ärkebiskopen hävdade att det inte finns någon idédebatt i Sverige. Men jag har startat en tidskrift och Kjell Petersson sitter i redaktionen för en annan. Patrik bloggar, Johannes Hellberg är mycket aktiv. Kort sagt: vi är den idédebatt hon inte ser.

Det finns i dagsläget inte några konkreta planer på om, eller hur, samtalet ska fortsätta.

Läs fler artiklar om ärkebiskop Antje Jackelén

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Delegationen som mötte ärke- biskopen

Bo Brander, präst och teologie­ doktor.

Björn Fyrlund, präst och ordförande för arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse.

Johannes Hellberg, lärare i Gamla testamentet och hebreiska vid Församlingsfakulteten i Göteborg.

Sofia Lilly Jönsson, kulturskribent och chefredaktör för tidskriften Evangelium.

Maria Löfberg, kyrkomusiker och tonsättare.

Kjell Petersson, kyrkopolitiker och tidigare kyrkoherde.

Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen.

Patrik Pettersson, präst.