Ärkebiskopen tar avstånd från Hammars Israel-tweet

Israels avgående ambassadör Isaac Bachman har krävt att Antje Jackelén ska fördöma ett Israelkritiskt uttalande på Twitter. Nu svarar ärkebiskopen att hon har förståelse för upprördheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Allt började med att prästen Anna Karin Hammar anklagade Israel för "pinkwashing" (att Israel skulle engagera sig i hbtq-frågor för att därmed undvika internationell kritik för agerandet på exempelvis Västbanken) i samband med Stockholm Pride i början av augusti.

Anna Karin Hammars uttalande väckte uppståndelse, bland annat eftersom Tel Aviv ses som en ovanligt hbtq-vänlig stad.

Ville inte ta avstånd

Svenska kyrkans officiella Twitterkonto deklarerade senare att "A-K Hammar ansvarar själv för innehållet i sin tweet."

Samtidigt ville inte Fredrik Lidé, stiftsdirektor på Stockholms stift, ta avstånd från Anna Karin Hammars utspel om israeliska flaggor i Stockholms prideparad.

– Anna Karin Hammar är en enskild medarbetare som uttrycker sina åsikter. Jag kan konstatera att Svenska kyrkan rymmer en mångfald av åsikter, sa han till Dagen.

Israels ambassadör krävde ansvar

Och just bristen på avståndstaganden från Svenska kyrkan fick Israels avgående ambassadör Isaac Bachman att skriva ett öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén där han krävde att kyrkan skulle ta sitt ansvar.

"De få undvikande kommentarer vi har sett från kyrkan – kan inte tolkas i andra termer än som ett tyst godkännande."

Ärkebiskopen: Förstår upprördheten

Antje Jackelén skriver nu i ett svarsbrev, daterat den 23 augusti, att hon har förståelse för "upprördheten över en kommentar som ur ert perspektiv måste te sig mycket provocerande". Hon poängterar vidare att kommentaren inte överrensstämmer med Svenska kyrkans officiella ställningstaganden.

Samtidigt påpekar hon att yttrandefriheten gäller för präster i Svenska kyrkan. Hon fördömer inte specifikt Anna Karin Hammars kommentar utan konstaterar att det förekommer kommentarer rörande Israel och Palestina som "avviker åt båda hållen från den hållning som kyrkostyrelsen och kyrkomötet beslutat om".

"Samma yttrandefrihet"

Hon passar även på att kritisera Isaac Bachman:

"De (prästerna) kan använda sig av samma yttrandefrihet som ni har begagnat er av åtskilliga gånger för att påstå att Svenska kyrkan sprider Israelhat, främjar antisemitism, bedriver ersättningsteologi och propagerar för bojkott av Israel – trots att jag och andra upprepade gånger både i skrift och muntligen har redogjort för min och Svenska kyrkans officiella hållning."

Läs fler artiklar om ärkebiskop Antje Jackelén

Alla tidigare artiklar