Arkeologer kan ha funnit bibliska Sodom

Nordost om Döda havet i Jordanien ligger Tall el-Hammam – den plats där arkeologerna menar sig ha funnit staden Sodom. Utgrävningarna stämmer på flera sätt överens med den bild av Sodom som beskrivs i Bibeln. En stad som Gud, enligt Bibeln, ödelade på grund av folkets synder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är ett arkeologiskt intressant fynd, säger Lennart Möller.

Han är professor i medicin men har även under många år även arbetat med biblisk arkeologi.

– Det som är speciellt är att man har hittat stadsmurar, inte bara kärl eller skärvor. Det ger ett starkt bevisvärde för stadsbildning.

Det enda område runt Döda havet som har varit beboelig är markerna nordost om sjön. Och det är där det arkeologiska fyndet har gjorts. Platsen kallas Tall el-Hammam och ligger i Jordanien.

Utgrävningarna började år 2005 men nu menar arkeologerna att de har funnit något alldeles extra. Utifrån bibliska texter om staden Sodom har arkeologerna letat efter regionens största stad. Tall el-Hammam visade sig vara fem till tio gånger större än någon av de andra utgrävningarna från bronsåldern i området. Och murarna är massiva. Arkeologerna har hittat en 5,2 meter tjock stadsmur som kan ha varit upp till 10 meter hög, skriver Popular Archaeology.

”En början – men inte målet”

Med huruvida det går att fastställa att det skulle handla om staden Sodom är för tidigt, menar Lennart Möller.

– Det kan vara det. Men på den tiden fanns minst sju städer i området. Och vi har ingen aning om vilken av de städerna det skulle kunna vara. Det här är en början men det är inte målet, säger han.

Enligt Lennart Möller är nästa steg att försöka säkerhetsställa vilka det var som bodde i staden. Ett sätt att göra det är att hitta lerblock med text bland utgrävningarna. Med hjälp av textfynd kan man få information om händelser och mer exakta tidsperioder.

– Lerblocken fungerade som brev som man tog emot eller skickade. De skrev även lokala minnesanteckningar på dem.

Greger Andersson är lärare i Gamla testamentet på Örebro missionsskola. Han berättar om hur städerna Sodom och Gomorra blivit symboler och synonymer för synd i Bibeln. I Första Mosebok kapitel 18 står det att Gud berättar för Abraham att han tänker förgöra städerna på grund av deras svåra synd. I kapitel 19 berättas så om städernas undergång.

– Bibeltexten säger endast att Gud lät falla ett regn av svavel och eld från himlen över städerna. Om arkeologerna verkligen skulle hitta städerna är det väldigt intressant men det avgör inte frågan om texternas historicitet eftersom man kan hävda att den bibliska berättelsen i så fall endast vuxit fram ur traditionen om denna katastrof, säger Greger Andersson.

Total förstörelse

Arkeologerna vid Tall el-Hammam berättar att något extraordinärt måste ha skett i slutet av mellersta bronsåldern i staden. Under den tiden finns väldigt lite spår av liv och under 700 år verkar staden övergiven, rapporterar Popular Archaeology. Därefter verkar staden ha återbefolkats. Enligt Daily Mail finns det experter som menar att en jordbävning kan ha ägt rum. Andra talar om möjligheten att en asteroid kan ha slagit ned och förstört städerna Sodom och Gomorra.

Går det att bevisa att utgrävningen är staden Sodom?

– Nej, det går inte. I Bibeln talas det om en total förstörelse och då kommer det inte finnas mycket kvar – bara rester av svavel. Men kan arkeologerna hitta lager av aska, saker som har krossats eller bränts ned skulle det kunna fungera som ett slags bevis. Skulle de däremot inte hitta något svavel i utgrävningen kan man i alla fall utgå från att det inte är Sodom eller Gomorra, säger Lennart Möller.