Arne Lapidus: Opinionen vände mot Israel efter sexdagarskriget

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fram till 1967 var Israel litet, hotat – och populärt. Sexdagarskriget ändrade allt detta samt splittrade den israeliska opinionen.

I maj 1967 förberedde Israel massgravar och fruktade en ny judisk katastrof, bara drygt 20 år efter Förintelsen. Världen följde israelernas ångestladdade väntan med sympati. Den överväldigande snabba segern kom som en överraskning för alla – utom möjligen för Israels högsta militärledning.

Dåvarande svenske statsministern Tage Erlander uttryckte mitt under kriget en stor svensk och västerländsk opinions känslor.

– Det som höll på att byggas upp och som gav så rika löften för framtiden i den israeliska staten var hotat med undergång. Stämningen har lättats upp. Förhållandena har blivit gynnsammare tack vare Israels egen förmåga, sa han.

Men världsopinionen förändrades snabbt när Israel ockuperade de erövrade områdena. I Israel rådde eufori och rent messianska stämningar efter segern. Israeler kunde nu besöka Västra muren i Jerusalem samt Västbanken, alltså Judéen och Samarien, judarnas bibliska hjärtland.

Allteftersom den israeliska ockupationen permanentades vändes opinionen mot Israel – som i världens ögon förvandlades från David till Goliat. Kriget förde upp frågan om en politisk lösning för palestinierna på den internationella dagordningen.

Också i Israel drogs redan strax efter krigsslutet 1967 linjerna upp i den ideologiska strid som pågår än i dag. Alltså frågan om ockupationen och hur den inte bara förtrycker palestinierna utan också påverkar det israeliska samhället.

”Vi är nu dömda att styra människor som inte vill bli styrda av oss. Jag fruktar den typ av frön vi kommer att så i de ockuperades hjärtan. Jag fruktar ännu mer de frön som kommer att planteras i ockupanternas hjärtan”, skrev Amos Oz, då ung och lovande författare, i dag ständig Nobelpriskandidat.

Läs också: Sexdagarskriget väcker starka känslor
 

Samtidigt intog hans äldre kollega Shmuel Josef Agnon, Nobelpristagare i litteratur 1966, rakt motsatt ståndpunkt. Tillsammans med ett antal författare och publicister i den nybildade rörelsen för ”Hela Israels land” manade han regeringen att aldrig lämna tillbaka de ”befriade” områdena.

”Israels land är nu i det judiska folkets händer … ingen regering i Israel har rätt att ge upp denna (landets) helhet”, skrev Agnon och hans meningsfränder sommaren 1967.

Sexdagarskriget var ett kort krig som fick långtgående konsekvenser. Ännu 50 år senare befinner vi oss på vad som ofta kallas den sjunde dagen av detta krig.