Assyrier missnöjda med uppgörelse: ”Adaktusson företräder inte våra intressen”

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson får nu kritik angående den uppgörelse kristet självstyre i norra Irak som han själv kallat ”historisk”.
– Han företräder inte våra intressen, säger Gabriel Yousef från Assyriska ungdomsförbundet i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Att det funnits en bred uppslutning bakom beslutet håller inte Assyriska ungdomsförbundet i Sverige med om.

– Adaktusson negligerar våra största organisationer. Han framställer det som att han är opartisk och att han vill arbeta i vårt intresse, men han arbetar med icke folkvalda organisationer. Det är konstigt att dessa ska företräda oss assyrier, säger Gabriel Yousef, medieansvarig i Assyriska ungdomsförbundet.

– Han använder vårt namn för att driva andra agendor. Vi görs till en kristen folkgrupp – men vi arbetar för etniska rättigheter framför allt.

Gabriel Yousef säger att både Assyriska riksförbundet i Sverige, assyriska konfederationen i Europa, assyriska demokratiska rörelsen, samt den kaldeiska kyrkan har bojkottat konferensen.

Assyriernas kritik mot konferensen har två huvudpunkter: den ena handlar om att vissa organisationer som inbjudits inte är folkvalda och att kritiskt inställda organisationer inte fått vara med (detta gäller till exempel den assyriska tevekanalen Assyria TV).

Den andra punkten handlar om farhågor för att ett självstyre i den modell som konferensen förespråkar skulle ge irakisk-kurdiska myndigheten KRG för stor makt.

Kritik tillbakavisas

Kritiken tillbakavisas helt av stabschef Charlie Weimers vid Lars Adaktussons Europakontor. Han betonar att medier bjöds in generellt – att Assyria TV inte sedan kom med berodde på en ”miss i registreringen”.

– Det beklagar vi. Men hade de varit genuint intresserade hade de väl hört av sig igen? Vi väljer inte ut vilka medier som får och inte får komma.

Han säger också att röster i Irak som varit kritiska till konferensen varit välkomna.

– Alla var inbjudna. Och att detta skulle varit en konferens som syftade till att gynna andra intressen än kaldeernas/syrianernas/assyriernas är lögn, det saknar helt grund.

Beskrivs som en ”kampanj”

Charlie Weimers betonar också att både kurdiska KRG och Irak var representerade vid konferensen och att den därför inte kan beskrivas som pro-kurdisk. Han beklagar att Lars Adaktusson har utsatts för något som han närmast beskriver som en ”kampanj”.

– Jag vill uppmana Gabriel Yousef att läsa dokumentet – ett dokument som ändå är så nära deras egen hållning angående självstyre. Det har varit oerhörda angrepp på Lars som person, men den som har följt Lars arbete vet vad hans hjärta klappar för. Och konferensens utfall talar för sig självt.