Asylsökande bekräftar sitt dop i domkyrka

På söndag hålls en särskild ceremoni i Härnösands domkyrka för alla som vill bekräfta sitt dop.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Flera asylsökande vars tro ifrågasatts väntas delta i ceremonin.

– Vi hoppas kunna ge de nya kristna ett starkt stöd, säger biskop Tuulikki Koivunen Bylund som leder högtiden.

Dopbekräftelse, då prästen tecknar ett kors med vatten eller olja på gudstjänstbesökarens panna, är inte något ovanligt i samband med påsknattsmässor. Men att göra det i en vanlig gudstjänst tillhör inte vanligheten.

Enligt ett pressmeddelande från Härnösands stift har momentet med dopbekräftelse tillkommit efter önskemål av ett tiotal flyktingar som offentligt vill visa – och få respekt för – sin kristna bekännelse.

– Vissa blev kristna in­nan de kom till Sverige medan andra har blivit kristna här i landet, säger stiftsdiakon Inger Silfverdal, till Dagen.

Flyktingarna som har önskat ceremonin kommer från bland annat Iran och Afghanistan, länder där kristna är förföljda. De vistas i Kramfors och alla deltar regelbundet i gudstjänstlivet i Gudmundrå församling. En del av dem har fått uppehållstillstånd, andra inte. Flera har fått sin tro ifrågasatt under asylprocessen.

– Kunskapen om kristen tro behöver stärkas hos Migrationsverkets handläggare, säger Tuulikki Koivunen Bylund enligt pressmeddelandet där det även poängteras att alla, inte bara flyktingar, gärna får vara med och bekräfta sitt dop.

Lilla Erstagården