”Att de hållit projektet dolt för oss är inte ett bra utgångsläge”

Frälsningsarmén hade ingen aning om att Ekho ansökt om statliga medel för att påverka deras samfund.– Inget bra utgångsläge för dialog, säger kommendör Marie Willermark, Frälsningsarméns högsta ledare i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Jag blev förvånad när jag fick reda på att det fanns ett godkänt projekt i bakgrunden som vi inte alls kände till. Att Ekho som fristående organisation hade fått medel för att påverka oss som är ett fristående samfund, säger Marie Willermark.

– Det är ett slags intrång i både föreningsfriheten och religionsfriheten. Men nu är det så här det är. Vi får lära oss att segla i de vatten som vi befinner oss i.

Vad tycker du om deras motiv?

– Vi har inte formellt fått deras motiv. Men efter vad jag har läst så vill de ändra vår hållning. Det är lite märkligt eftersom vi redan nu vill hålla frågan kring homosexuallitet och andra viktiga livsfrågor levande. Vi kommer bland annat att ha samtalsforum kring de frågorna i vår.

Tror du att Ekho:s arbete kommer att påverka Frälsningsarméns uppfattning?

– Kyrkan förändrar sig själv, och vi kommer att fortsätta att arbeta med bibeltolkning. Sedan har vi också ett etiskt ansvar för dem som ansetts sig illa behandlad, men den dialogen vill vi inte föra genom en tredje part.

Men om de inte vågar komma direkt till er?

– Historiskt sett har det funnits en brist på empati i kyrkan för dem som kommit ut som homosexuella. Men nu lever vi inte på 1970-talet längre. Vi vill föra samtalet i ömsesidig respekt.

Anser du att Ekho för dialogen med er i ömsesidig respekt?

– Om jag säger så här: Att de hållit projektet dolt för oss är inte ett bra utgångsläge.

Vad anser du om Ekho?

– Det är bra att de finns. De kan ju vara ett unikt stöd för de homosexuella.

Känner ni er trängda av att ”Kalla fakta” granskat er och att Ekho har ett projekt för att ändra er syn på homosexuallitet?

– Vi känner oss inte trängda i var vi står. Där är vi trygga. Men vi känner oss trängda tidsmässigt. Det är en oerhört viktig fråga, men den äter upp tid och energi.

Kan man vara homosexuell och soldat inom Frälsningsarmén?

– Vi välkomnar alla. Vill man sedan bli soldat innebär det en viss förberedelse. Och vi pekar inte ut homosexuella, utan så är det för alla.

Så man kan alltså vara homosexuell och soldat?

– Det är inte en så enkel fråga.