Australiskt förslag om tredje kön

En statlig australisk kommission vill etablera ett tredje könsbegrepp, på engelska kallat "intersex", skriver den brittiska tidningen Daily Telegraph.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Övervakningskommissionen för mänskliga rättigheter menar att denna beteckning ska kunna användas i officiella dokument som pass och körkort. Den skulle vara en tredje juridiskt erkänd klassificering vid sidan om man och kvinna.
Dokumentet "Sex Files - The legal recognition of sex" har lämnats till grupper engagerade i könsrelaterade frågor. Det ska i fösta hand ses som ett underlag för en diskussion i frågan. Kommissionen, Human rights and equal opportunities commission, är knuten till staten och rådgivare till den australiska regeringen.