Även förskolor drabbas av S-förbudet mot religiösa inslag

Socialdemokraternas beslut att förbjuda religiösa inslag i skolan gäller även i förskolan. På kristna förskolan Hanna i Gamleby är man förvånad. ”Det skulle vara konstigt om bön förbjöds i ett demokratiskt land” säger förskolechef Birgitta Björkman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ska det bli förbjudet att be bordsbön med förskolebarn på en kristen förskola? Ja, om kongressbeslutet går igenom i riksdagen.

Socialdemokraterna beslutade nyligen att ingen religiös påverkan får ske i svenska skolor. Ett beslut som togs efter en het debatt på partiets kongress, där flera röster höjts för att förbjuda religiösa friskolor.

Tydlig markering mot religiösa aktörer

Partistyrelsen hade inför kongressen försökt driva linjen att det räckte med hårdare kontroller, men det hela landade i en kompromiss, med en tydlig markering att religiösa aktörer som driver skolor inte får anordna konfessionella inslag, även om de är frivilliga.

Har tidigare inte nämnt förskolorna

Vad som inte kommit fram är att S-kongressens beslut även gäller förskolor, vilket Dagen nu kan bekräfta.

– Det är syftet, bekräftar Isabell Ekvall, pressekreterare hos Socialdemokraterna.

Hon vill förtydliga att beslutet innebär att huvudmän inte får anordna konfessionella inslag, men att vi har föreningsfrihet, så frivilliga initiativ till bönestunder på rasterna är helt okej.

– Kongressbeslutet ger inriktningen, förklarar Isabell Ekvall.

Fler partier måste ansluta sig för en lagändring

Hon poängterar att innan en eventuell lagändring måste frågan utredas, och dessutom måste fler partier ansluta sig till Socialdemokraternas förslag om det ska gå igenom i riksdagen. Så hur Socialdemokraternas politik ska appliceras i de förskolor som drivs av exempelvis kyrkor återstår att se.

Bön får bara ske på elevers initiavtiv

Men om Socialdemokraternas kongressbeslut skulle införas som lag gäller samma sak i förskolor som i grundskolor. Frågan är då om bordsbön ska förbjudas? Och om bönestunder enbart får ske på initiativ från elever, hur pass troligt är det att fyraåringar klarar av att arrangera något sådant?

Att S-kongressens beslut även gäller förskolor innebär att det berör fler än de omkring 66 konfessionella friskolor som debatten har centrerats kring.


Läs mer: Förskolebarnen drabbas hårdast
 

Förskolechef: förvånas av nyheten

Birgitta Björkman är förskole­chef på Förskolan Hanna, en kristen förskola i Gamleby, som drivs av församlingen Josua (EFK). Hon tar emot nyheten med förvåning, innan hon börjar berätta hur de själva arbetar.

– Vi har en morgonsamling där en ur personalen är med och ber, och barnen får lyssna. De behöver inte delta i bönen, utan det är frivilligt, berättar hon.

I dag ber man före maten

Innan maten sjunger de också den korta bordsbönen ”Mat halleluja, amen”. Det här är dagliga inslag som alla föräldrar som sätter sina barn här är medvetna om.

– Alla föräldrar som har sina barn här blir informerade om hur vi arbetar, och hälften har anknytning till församlingen, hälften inte, säger Birgitta Björkman.

Under inskolningen får föräldrarna själva se hur det går till, och valet är sedan fritt om man vill ha barnen på Förskolan Hanna. Det finns inga krav att vara kristen för att få gå på förskolan.

Modern förskola

Birgitta Björkman säger att de är en modern förskola, och att den har en kristen profil, något som kanske inte märks om man bara skulle titta förbi på ett besök.

– Men det som ändå märks är att all personal är troende och har en kristen människosyn, vilket innebär att vi anser att alla barn är unika och värdefulla. Vi jobbar också mycket med förlåtelse. Det tycker alla är jättebra, även barnen.

Och om ni inte fick ha bön, enligt lagen, vad skulle hända?

– Jag skulle tycka att det var konstigt, i ett demokratiskt och fritt land. Om det skulle bli så får vi väl diskutera hur vi ska göra.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar