Avhopp från kyrkohandbokens revisionsgrupp

Efter ett drygt halvår i revisionsgruppen, som ska ta fram ett slutgiltigt förslag till ny kyrkohandbok, väljer Karin Nelson att lämna sitt uppdrag. Anledningen är att hon inte har fått tillåtelse att läsa ett expertutlåtande gällande 2012 års handboksförslag från professor Folke Bohlin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Eftersom Bohlin har lovat Svenska kyrkan att inte lämna ut detta material har han i stället uppmanat mig att få ut det genom Svenska kyrkan eftersom han önskade att jag skulle läsa det. Detta har jag försökt under en månads tid, både genom handboksarbetets projektledare och Svenska kyrkans generalsekreterare. Men jag har fått beskedet att en tjänsteman ska referera innehållet till mig i muntlig form. Som forskare är inte detta en arbetsmetod som jag anser vara seriös, säger hon till Dagen.

Karin Nelson, professor vid Norges musikkhøgskole i Oslo, anser att det nu liggande förslaget, ur ett musikperspektiv, inte håller för att bli en ny kyrkohandbok. I stället ser hon det som ett tillägg till 1986 års kyrkohandbok.

Men att avhoppet skulle handla om större samarbetsproblem avvisar hon bestämt.

– Det har fungerat jättebra, säger hon till Dagen.

Biskop Esbjörn Hagberg, ordförande i revisionsgruppen, beklagar Karin Nelsons avhopp.

– Hennes kompetens och erfarenhet har varit viktig i vårt arbete. Men revisionsgruppens uppgift är inte att överpröva de övergripande val som tidigare gjorts i processen. Vår uppgift är att rikta blicken framåt, säger han i ett pressmeddelande.

Biskop Per Eckerdal, vice ordförande i styrgruppen för arbetet med kyrkohandboken, säger apropå Karin Nelsons avhopp att olika experter har bidragit med sitt kunnande i specifika frågor under hela processen.

– Deras enskilda utlåtanden är dock internt arbetsmaterial under arbetets gång. Därför har vi inte sett något skäl att hantera materialet annorlunda än annars i just detta fall. Nu befinner sig dessutom arbetsprocessen i ett helt annat skede.

Ny kyrkomusikalisk expert i revisionsgruppen blir professor Johannes Landgren vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar