Avsluta i kyrkan okej - utan bön

Varför är skolavslutning i kyrkan så farlig? undrade en besviken förälder i lokaltidningen i Broby. Och kyrkan fick tårögda vädjanden om att traditionen skulle vara kvar.
- Det är fascinerande att känslan för kyrkan finns så starkt i folksjälen trots all sekularisering, säger komminister Dan Sarkar i Broby.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kyrkliga skolavslutningar har diskuterats i flera år, men alldeles särskilt sedan nya skollagen trädde i kraft i juli förra året. Lagen förtydligade att skolan är icke-konfessionell, och den nya formuleringen skapade förvirring. Vad är tillåtet? Vad får sägas?

Inför skolavslutningen julen 2011 gjorde Skolverket ett förslag till förklaring, och nu i maj kom ytterligare ett sådant på hemsidan: ”Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron ? utan religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse”.

”Självklart välsignelse”

I skånska Broby slutade en lång tradition av skolavslutningar i kyrkan i julas.

- Jag vet inte hur lång traditionen är, men under de femton år jag varit här har den växt, säger komminister Dan Sarkar.

- De senaste åren har vi haft fyra tillfällen för att alla som vill ska kunna vara med. Kyrkan rymmer 400.

När rektorn för en av skolorna ringde för att boka in avslutningen till julen svarade Dan Sarkar att skolan naturligtvis var välkommen.

- Men jag ifrågasatte om det var möjligt. Jag hade blivit uppmärksammad på den nya skollagen, och kyrkan är ett bönens, välsignelsens och förkunnelsens hus så här blir självklart psalmsång och välsignelse.

- Hon trodde jag överdrev men läste på och återkom sedan. Jag hade rätt, det funkar inte med avslutning i kyrkan längre.

Ordnade frivillig andakt

Kyrkan ordnade istället en egen andakt direkt efter skolavslutningen. Omkring tvåhundra deltog i fackeltåget mellan skola och kyrka.

- Jag hade hört att andra kyrkor gjort sådant, så vi bestämde oss snabbt och det blev oerhört uppskattat. Vi gör något liknande nu, säger församlingsassistent Paula Alfredsson, som håller i planeringen.

Vad anser du om skolagens utformning?

- Den är både bra och dålig. Vi lever i ett postkristet samhälle och jag förstår att undervisningen bör vara neutral. Arrangemang i kyrkan bör också vara frivilliga. Svenska kyrkan har ingen trevlig historia av tvång när det gäller religionen, och det går ju inte att tvinga någon till kristen tro. Kyrkan lyder dock inte under skollagen och byråkrater på Skolverket ska inte bestämma vad som får göras i kyrkan.

- Samtidigt blir här en allvarlig historie- och värdegrundslöshet. Man kan inte komma ifrån att kyrkan byggde upp skolan och under lång tid var huvudman för folkskoleväsendet. Det finns starka band här.

Sommargudstjänst

Vid skolavslutningen den 15 juni i Broby erbjuder kyrkan en sommargudstjänst i samarbete med musikskolan.

- Det blir en minigudstjänst på en halvtimma. Vi sjunger sommarpsalmer, jag ska hålla en kort andakt och en präst ska ge välsignelsen, säger Paula Alfredsson.

Hur många tror du kommer?

- Det är svårt att säga. Skolbussarna avgår ju direkt efter avslutningen, så det hänger på att föräldrar är med och vill komma till kyrkan. Många har ju sagt att de vill ha avslutning i kyrkan, så vi vill erbjuda det. Sen får vi se hur det blir.

Fakta: Skolverket om avslutning i kyrkan

Den svenska skolan är icke-konfessionell. Det slås fast i skollagen som riksdagen har beslutat om.

Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av skolans verksamhet.

Däremot går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Den är sedan länge starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion.

Det är skolan som ansvarar för skolavslutningen. Det ansvaret kan inte överlåtas till kyrkan utan vilar helt på rektorn.

Om skolan planerar att hålla avslutningen i kyrkan så är det viktigt att rektorn har en dialog med kyrkan för att försäkra sig om att det inte kommer finnas konfessionella inslag vid avslutningen.

Fristående skolor med konfessionell inriktning lyder under andra regler. De får inte ha konfessionella inslag i själva undervisningen men väl i skolans övriga verksamhet som till exempel skolavslutningar.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar