”Awakening bekräftar vår tids självupptagenhet”

När man inbjuder till väckelsemöte har man ett stort ansvar att förklara vad man säger ja till. Daniel Ringdahl, predikant i Roseniuskyrkan­, är tveksam till om det blev så under Awakening.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Inför satsningen skrev han ett långt och problematiserande blogginlägg där han bland annat ifrågasatte arrangörernas retorik.

– Vi delar en längtan om Europas frälsning och jag förstår att man inte kan förklara allt på några rader, men så mycket fokus har lagts på att helgen är ett genombrott - det blir för enkelt, säger Daniel Ringdahl till Dagen.

– Mycket av det som förmedlas blir en bekräftelse på den självupptagenhet som råder i dag; jag är viktig, jag kan förändra världen. På ett väckelsemöte som ska tala till människor som inte känner Jesus, är risken stor att för mycket fokus hamnar på individen.

Daniel Ringdahl deltog i helgens event, dels på en ledarsamling på fredagen, dels på lördagskvällens stora möte för att få en egen uppfattning. Han tycker att den bild han hade innan bekräftades.

– Inte minst musiken passade allt för väl vår jagcentrerade kultur. ”Wake up child, it’s your time to shine. You were born for such a time as this”, sjöng vi i en av sångerna. Hur tolkar egentligen en sekulär svensk det budskapet? Jesu budskap ligger snarare på att vi befinner oss i mörker och måste omvända oss från våra synder.

Bjöd in stockholmarna

Inför de tre dagarna på Friends arena gick runt 5 000 personer ut på Stockholms gator för att bjuda med sig så många som möjligt till kvällarna.

– Som förkunnare har man ett stort ansvar att tydligt förklara den kristna tron och vad det är människor ska ta ställning till. Jag är tveksam till om en sekulär svensk förstod vad de inbjöds till när Todd White kallade människor till scenen i slutet av sin predikan.

Vad menar du att de skulle missförstå?

– Att kristen tro är ett medel för att jag ska få ett bättre liv här och nu. Lördagskvällens predikan hjälpte mig inte att förstå hur radikal Jesu kallelse till omvändelse är. Det är trots allt ett fåtal sekulära svenskar som kan identifiera sig med Whites livshistoria. Så vad hör den genomsnittlige, välutbildade svensken? Det är dem vi måste tala till om Skandinaviens folk ska omvända sig.

– Det är fullt möjligt att budskapet balanserades under söndagen, men man har ett ansvar även under lördagskvällen att ge en rättvis bild av kristendom, till dem utan förförståelse av kristen tro. Där nådde man tyvärr inte ända fram.

Läs mer: Så har Bethel i USA blivit en svenskskola

Läs mer: Jesus inte bara till för de utslagna