Awakening Europe hoppas fylla Friends Arena i oktober

Talarlistan är klar och biljetterna har släppts. Awakening Europes­ tredagarsmöte i Stockholm i slutet av oktober konkretiseras allt mer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt ett uttalande på Facebook av evenemangets­ initiativtagare, Bethel-pastorn Ben Fitzgerald, har världsevangelisten Reinhard Bonnke tackat ja till att delta under mötet, som pågår den 28-30 oktober.

Och på Awakening Europes hemsida räknas en rad andra kända talare upp, bland andra Todd White, som leder Lifestyle Christianity från Pennsylvania i USA, missionären och predikanten Heidi Baker, stationerad i Moçambique, och Livets ords förstepastor Joakim Lundqvist.

En kristen profil som ställt sig bakom satsningen är Stefan Swärd, pastor i Folkungakyrkan, som tillhör Evangeliska frikyrkan.

Med i ledningsgruppen

Stefan Swärd är med i ledningsgruppen för Awakening Europe, sedan han fått positiva rapporter från det snarlika möte som arrangerades på en arena i sydtyska Nürnberg i juli 2015. Då samlades drygt 20 000 personer för att tillbe Jesus och stärkas i sin tro.

– Det som tilltalar mig i det här är att det inte är meningen att det ska vara ytterligare en kristen uppbyggelsekonferens, för sådana har vi tillräckligt av och de flesta tycker jag ger ganska liten effekt, säger han.

– Meningen är att inspirera kristna att gå ut med evangeliet och öka frimodigheten. Såvitt jag förstår lyckades man väldigt bra i Tyskland med att mobilisera, inspirera, motivera och ge frimodighet till vanliga kristna att dela med sig av sin tro, och det tror jag behövs här också.

Stort åtagande

Att fylla en storarena i Stockholm är inget litet åtagande, och teamet bakom Awakening Europe har valt att ta ut en liten avgift på 100 kronor per besökare, utöver de gåvor man hoppas att få in.

Att evenemanget ligger precis före påve Franciskus besök i Lund och Malmö den 31 oktober och 1 november, tror Stefan Swärd är en slump. Men att riktigt många kristna av olika schatteringar samlas ungefär samtidigt i Sverige ser han som positivt.

– Det är väl bra om det blir en rejäl kristen mobilisering på en gång, så att vi trycker på från alla håll.