Barnläkare: Sena aborter i vecka 22 är inte sällsynt

Man måste ifrågasätta om det verkligen är sällsynt att aborter går in i vecka 22.
Det menar barnläkaren Andrea Kischkel som själv varit med om ett liknande fall.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

SVT:s Aktuellt har under veckan lyft upp fallet med Katarina Strand Brodd, överläkare i Eskilstuna, som berättat att hon vid ett flertal tillfällen försökt att rädda livet på barn som efter sena abortförsök överlevt in i vecka 22.

Där går enligt folkbokföringslagen gränsen för när ett foster ska registreras som ett barn.

– Det är bra att det här äntligen tas upp i nyheterna, säger Andrea Kischkel, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, samt överläkare, vid Gällivare Sjukhus.

Var vid liv i 20-30 minuter

Hon är själv engagerad i ett liknande ärende på sin egen arbetsplats, Gällivare sjukhus, där en abort i februari 2014 misslyckades och barnet, en flicka, föddes med sugklocka 22 veckor och 3 dagar in i graviditeten. Flickan var därefter vid liv i 20-30 minuter utanför livmodern.

Aborten skulle från början gjorts innan vecka 17 löpt ut, då kvinnan själv fattade beslutet om abort.

Men eftersom sjukhuset missade att meddela om återbesök upptäcktes aldrig att graviditeten fortlöpte och man fick tillstånd om att göra abort från Socialstyrelsens rättsliga råd under vecka 21 av graviditeten.

Eftersom födseln skedde i vecka 22, då fostret betraktas som ett barn, anser Andrea Kischkel att en barnläkare borde ha funnits på plats.

Hon anmälde 2015 ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som i sitt beslut ett år senare bland annat kritiserade Norrbottens landsting för att inte ha säkerställt att aborten fullföljts.

Läs också: Ebba Busch Thor: Illa berörd av nyheten - "inga aborter efter vecka 22"
 

Bör ses över

Kischkel säger till Dagen efter att ha sett inslagen i Aktuellt att aborter som går över vecka 21 troligen inte är så sällsynt som hon menar att bland annat IVO påstår.

– I mitt fall skrev IVO i beslutet att det är ”välkänt men sällsynt”. Men när jag hör om att en läkare på ett och samma sjukhus varit med om det flera gånger måste man ifrågasätta om det verkligen är sällsynt.

Alltfler barn överlever 

Eftersom alltfler barn överlever förlossningar under vecka 22 anser Kischkel att dagens abortgräns bör ses över.

En annan anledning är de stora felmarginalerna vi ultraljud.

– En graviditetslängd bestäms utifrån ultraljud som oftast görs kring vecka 17-18. De som är gjorda i andra trimestern (mellan vecka 13-27) är mindre exakta. Felmarginalen är då 12-14 dagar.