Barnmorska Ellinor Grimmark stämmer landstinget i Jönköping

Barnmorskan och pingstvännen Ellinor Grimmark, som förlorat tre jobb för att hon inte vill utföra aborter, stämmer landstinget i Jönköping.Grimmark anser att hon blivit diskriminerad och att hon har rätt till samvetsfrihet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bakgrundsartikel:

Barnmorskan Ellinor Grimmark vill inte utföra aborter med hänvisning till samvetsfriheten. Tidigare har Diskrimineringsombudsmannen avslagit hennes ansökan.

2014 stämmer hon landstinget i Jönköpings län. Enligt hennes juridiska ombud Ruth Nordström har landstinget gjort ett ingrepp i Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet enligt Europakonventionen.

- Det villkor för anställning som barnmorska som landstinget tillämpat, det vill säga att den arbetssökande ska vara beredd att utföra aborter, är ett krav som särskilt missgynnar personer med viss religion eller annan trosuppfattning, säger Ruth Nordström i ett pressmeddelande.

- Svensk rätt är underordnad Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Europadomstolens praxis, som erkänner och fastställer samvetsfrihet som en mänsklig rättighet.

Gå vidare till Europadomstolen

Barnmorskan Ellinor Grimmark yrkar på ett skadestånd på 80 000 kronor och en diskrimineringsersättning med 60 000 kronor, totalt alltså 140 000 kronor. Därmed skulle tingsrätten fastställa att landstinget handlat fel genom att vägra henne anställning som barnmorska.

Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, säger i en kommentar att "om fallet går vidare till Europadomstolen kommer Sverige att förlora".

Skälet skulle enligt Fahlbeck vara att det finns en ordentlig samsyn bland de länder som anslutit sig till Europakonventionen om att tillåta samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. 

- Ju större samsyn det finns om en viss fråga, desto mindre är utrymmet för nationella avvikelser, menar han.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar