Barnmorska som inte vill göra abort upp i rätten

Linda Steen är den andra barnmorskan i Sverige som har gått till domstol för rätten till samvetsfrihet. I dag startar rättegången som kan avgöra om barnmorskor som inte vill medverka vid abort får utöva sitt yrke här i landet – eller tvingas söka sig utomlands.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Mitt i den svenska barnmorskebristen pendlar Linda Steen, bosatt i Södermanland, till jobbet i Norge.

– Mina kolleger i Norge frågar mig varför jag pendlar så långt. När jag berättar min historia blir de alla lika förbryllade, säger Linda Steen till Dagen.

Linda Steen kräver landstinget i Södermanland på skadestånd sedan hon nekats anställning som barnmorska trots fullgoda meriter och personalbrist på landstingets förlossningsavdelningar.

Som nyutexaminerad barnmorska sökte hon jobb först vid kvinnokliniken i Nyköping och sedan vid Mälarsjukhusets kvinnoklinik i Eskilstuna. I båda fallen ville hon ha dispens från arbetsuppgifter som rör medverkan vid aborter, med hänvisning till sitt samvete och sin livsåskådning. Enligt Linda Steen – som är kristen – innebär abort att man släcker ett liv. Det strider dessutom mot vad hon uppfattar som själva kärnan i barnmorske­yrket: Att välkomna ett nytt liv till världen.

Nekades anställning

I båda fallen nekades hon anställning med hänvisning till önskemålet om samvetsfrihet, trots ett tidigare avtal mellan landstinget i Södermanland och Linda Steen, enligt vilket Steen efter avslutad barnmorske­utbildning förband sig att i två års tid arbeta för landstinget. landstinget motiverade besluten med att man inte tillämpar samvetsfrihet för personalen och att vårdorganisationen inte ger utrymme för hänsynstaganden till arbetstagares personliga uppfattning om aborter.

– Mina erfarenheter från Norge visar att det visst går att organisera verksamheten så att både de som vill utföra aborter och är övertygade om att det är bra, och de som känner samvetsbetänkligheter kan jobba sida vid sida, säger Linda Steen.

– Här (i Sverige) verkar det som att man inte ens vill försöka. Man har bestämt sig att vi inte ska ha barnmorskor som tänker som jag.

Kärnfrågan i rättegången är om landstinget kränkt Linda Steens religions- och samvetsfrihet enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen stadgar att krav som särskilt missgynnar personer med viss trosuppfattning kan vara ett konventionsbrott. I Lindas fall skulle det vara själva anställningsvillkoret, att en barnmorska måste vara beredd att medverka vid aborter.

Ingen kränkning

Landstinget hävdar att någon kränkning inte har skett och att Europakonventionen inte är direkt tillämplig i fallet. Man understryker att kvinnoklinikernas verksamheter (förlossning, BB, gynekologisk vårdavdelning och mottagningar) utgör en sammanhållen verksamhet, där samtliga anställda turas om att arbeta. Det betyder att alla anställda utan undantag måste vara beredda att arbeta med aborter ”som utgör en integrerad del av kvinnoklinikernas verksamhet”.

– Jag tycker det är bra att det prövas. Landstinget borde tänka om, säger Linda Steen.

– Samvetsfriheten är en viktig mänsklig rättighet. Man kan inte säga till sin personal att lämna sitt samvete hemma. I Norge är det självklart att man kan ha olika uppfattningar om abort men ändå jobba tillsammans. Man resonerar att om samvetsfriheten inte fanns så skulle man ha en barnmorskebrist. Som vi har i Sverige.

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Andra fallet i domstol

Tidigare har barnmorskan Ellinor Grimmark stämt regionen i Jönköpings län för diskriminering.

Hon ville – likt Linda Steen – inte medverka till aborter på sin arbetsplats.

Hon förlorade mot såväl DO, diskrimineringsombudsmannen, som Jönköpings tingsrätt.

Nu ligger bollen hos arbetsdomstolen som har beviljat prövningstillstånd.

Statsministeromröstning