Barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade i Arbetsdomstolen

Barnmorskan Ellinor Grimmark, som stämt region Jönköpings län för diskriminering, förlorar i Arbetsdomstolen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ellinor Grimmark har stämt Region Jönköpings län för diskriminering, eftersom hon nekades jobb. Skälet till detta är att hon på grund av sin kristna tro inte vill medverka vid aborter.

Fallet har tidigare tagits upp av tingsrätten, men där förlorade barnmorskan. Efter detta överklagades domen till Arbetsdomstolen, som nu alltså meddelar att den går på samma linje som tingsrätten. Domen meddelades av Arbetsdomstolen klockan 11.

"Arbetsdomstolens bedömning ovan innebär att Grimmarks talan om allmänt skadestånd för brott mot Europakonventionen och hennes talan om diskrimineringsersättning inte kan vinna bifall. Tingsrättens dom ska därför fastställas i sak", skriver domstolen i sin motivering.

 

TV: Ellinor Grimmarks egna ord under domstolsförhandlingarna

 

Ytterligare rättegångskostnader

Grimmark döms också att betala ytterligare rättegångskostnader på 606 000 kronor. Hon har tidigare dömts att betala rättegångskostnaderna i tingsrätten. 

Domstolen går på regionens linje och menar att Grimmark inte utsatts för någon kränkning av hennes åsikts- och yttrandefrihet.

 

Läs mer: Ellinor Grimmark hånades i tv

Läs mer: Amerikansk lobbyorganisation bekräftar stöd till Ellinor Grimmark

 

Prövat frågan om diskriminering

Arbetsdomstolen har prövat frågan om Ellinor Grimmark diskriminerats enligt diskrimineringslagen.

Grimmark har även önskat att domstolen ska pröva om regionen brutit mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, där det framgår att varje människa har rätt till samvetsfrihet.

Men domtolen menar att hennes fall inte ska prövas mot Europakonventionen.

Både tingsrätten och Arbetsdomstolen menar att den svenska diskrimineringslagstiftningen är tillräcklig.

"Ellinor Grimmarks rätt till ersättning ska därför prövas enligt diskrimineringslagen", skriver domstolen.

 

Håller presskonferens

Klockan 14 håller Ellinor Grimmark tillsammans med sitt juridiska ombud Ruth Nordström en presskonferens som Dagen bevakar. Till TT säger Grimmark att hon är besviken men att beskedet var väntat. Hon ska nog överväga tillsammans med Ruth Nordström om de ska överklaga fallet till Europadomstolen.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården