Bergets präst och diakoner avkragade

Domkapitlet i Västerås beslutade som väntat att förklara prästen Peder Bergqvist samt tre diakoner obehöriga att utöva kyrkans vigningstjänst. Samtliga är verksamma vid Stiftelsen Berget i Rättvik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller