Bert Karlsson och Livets ord i asylbråk

Under 2015 samarbetade Bert Karlsson och Livets ord för att ordna boenden åt asylsökande. Men nu har relationen surnat. Livets ord tycker att Bert Karlsson använder hot och oetiska metoder för att få sin vilja fram.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den stora flyktingströmmen till Sverige har tvingat Migrationsverket att i hög utsträckning förlita sig på privata aktörer för att fylla behovet av boenden. Bert Karlssons företag Jokarjo har därför letat med ljus och lykta efter lokaler att hyra. Under 2014 tecknades avtal med Livets ord om att företaget skulle driva asylboende i församlingsgården Ribbingebäck.

Under våren 2015 förlorade dock Jokarjo en upphandling med Migrationsverket i Uppsalaområdet, enligt Expressen på grund av ett eget misstag. Företaget sa då genast upp hyresavtalet med Livets ord.

Ofördelaktigt hyresavtal

I församlingen hade vd:n Jonathan Ekman, som haft kontakt med Bert Karlsson, slutat och andra personer fick nu ansvar för Ribbingebäck. Per-Olof Eurell, som i dag företräder Livets ords fastighetsbolag, menar att hyresavtalet var mycket ofördelaktigt då församlingen fick ta allt ansvar för att rusta upp och hålla gården i gott skick, något som krävde mångmiljoninvesteringar.

–  När vi tittade på avtalet så tyckte vi att vi måste få bättre balans i avtalsförhållandena. Det kan inte vara så att en part har all uppsida och ingen risk, och att vi bara är slavar i detta, säger Per-Olof Eurell till Dagen.

”Bert skulle stämma oss”

Jonathan Ekman håller inte med om den beskrivningen.

–  Det är inte min bild av hur avtalet såg ut. Det var ett väldigt lukrativt avtal för församlingen, säger han till Dagen i dag.

Församlingen började att söka efter alternativ och tog kontakt med ett annat företag, Carewell, som gav bättre villkor.

Nu var dock Bert Karlsson intresserad av att hyra Ribbingebäck igen. Han hävdade att det samarbetsavtal som tecknats mellan Jokarjo och församlingen fortfarande gällde. Sådana samarbetsavtal finns för att företag som Jokarjo ska kunna visa Migrationsverket att man har tillgång till lokaler vid en upphandling.

–  Men samarbetsavtalet var tydligt länkat till hyresavtalet, det finns ju inget samarbete utan hyresavtal, säger Per-Olof Eurell.

Enligt honom började anställda på Jokarjo med telefonterror efter att Livets ord ville avsluta samarbetet.

–  Det var hot, hot, hot. Bert Karlsson skulle stämma oss. Vi tycker att han spelar med fula metoder, det är ruffel och båg.

”Jag blev sur”

Bert Karlsson menar att han inte hotat.

–  Det jag sa var att då får vi ta det till domstol. Sedan sa jag väl en och annan sak för jag var förbannad på den killen, jag blev sur när de agerar så. Jag menar att avtal gäller.

Han stämde inte församlingen. Per-Olof Eurell tycker att det visar att han inte hade något på fötterna.

– Vi hade en advokat som tittade på avtalet och han sa att Jokarjo inte hade en chans att vinna, säger Per-Olof Eurell.

Själv säger Bert Karlsson om det beslutet att Jokarjo hade många andra anläggningar att driva så vi orkade inte helt enkelt.

Per-Olof Eurell tycker att den kaotiska boendesituationen för asylsökande lockat många oseriösa lycksökare.

–  Marknadsekonomi utan en sund värdegrund leder bara till girighet och att man tänjer på gränser, säger han.

Att Jokarjo skulle vara oetiskt vänder sig Bert Karlsson mot.

– De har väl ingen aning om hur vi sköter vår verksamhet. Vi får högsta betyg från Migrationsverket, säger han.

I dag driver Carewell verksamheten i församlingsgården.

Fakta:

Bert Karlssons boenden

Jokarjo AB, där Bert Karlsson är VD, är den dominerande privata aktören för asylboenden.

Under 2015 betalade Migrationsverket ut 329 miljoner kronor till företaget, men den summan kan bli ännu högre i år.

92 000 personer som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd har nu plats på olika boenden.