20 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.

Johannes första brev 3:1

Dagens tanke:

Vänta nu: Guds barn!? Hur ska man kunna ta in en sådan tanke? Barn är ju inneslutna och räknade med i sin egen rätt, utan förtjänst och förskyllan. Så kan Faderns kärlek ersätta rädsla och uppgivenhet med en tillit och ett hopp som bär genom livet.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord