16 april 2021

En tidning på kristen grund



Bibelordet

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor sin tillflykt.

Psaltaren 36:8

Dagens tanke:

Gud som en fågelmamma – visst är det en vacker tanke? En mamma som erbjuder skydd och mat, men som också varsamt puttar ungen ur boet så att den med skräckblandad förtjusning kan upptäcka att vingarna bär. Vem vill inte lära känna en sådan Gud?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord