13 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jesus sade: ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.”

Markus 6:38

Dagens tanke:

Vad skulle hända om vi gick och såg efter vad vi redan har innan vi skaffade nytt, eller för den delen klagade över knappa resurser? En sådan inventering skulle kanske få oss att bli såväl mer förnöjsamma som mer generösa, både som individer och gemenskap.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord